Donation

Per Brændgaard har, siden Coronakrigen startede, dedikeret det meste af sin vågne tid og energi til frihedskampen. Han er en slags intellektuel kommunikationskriger, der afslører bedrag, undertrykkelse og korruption i coronasystemet. Han samler og støber de intellektuelle kugler – i form af formidling af viden og fakta – som andre frihedskæmpere kan bruge frit, ligesom han udfordrer og uddanner internt i frihedsbevægelsen for at samle og sikre det faglige niveau i vores fælles kamp for frihed. Derudover bruger han humor som et middel til at få folk ud af den hypnotiske tilstand, som magthavernes masseforførelse har hensat dem i.

Når man vælger at afsløre systemets fejl, så bliver man ikke længere booket af nogen i systemet. Det er desuden svært både at være fuldtidsfrihedskæmper og fuldtidsernæringsrådgiver, selvom de to erhverv kan og bør hænge tæt sammen. Per Brændgaard er derfor afhængig af gavmilde donationer fra private mennesker og virksomheder for at kunne betale basale udgifter til husleje og mad, så længe det er nødvendigt med en så massiv modstandskamp for vores basale frihedsrettigheder som private individer og private virksomheder.

Du kan støtte Per Brændgaard og hans politiske arbejde økonomisk på forskellige måder:

Ingen beløb er for små! Mange bække små kan som bekendt gøre en stor å – også selvom der er store sten, der prøver at forhindre den frie passage af strømmen.

Bemærk venligst, at du ikke kan donere til Per Brændgaards private Mobile Pay 26 25 20 10. Eventuelle betalinger via Mobile Pay vil blive betragtet som private gaver, og ikke som politiske donationer.


Politik

Sundhed med frihed