Meditation

Jeg underviser i disse forskellige former for meditation med henblik på sundhedsfremme og/eller spirituel udvikling.

Åndedrætsmeditation

Åndedrætsmeditation er den mest fundamentale form for meditation. Den er grundlaget for alle andre meditationer.

Mindfulness-meditation

Mindfulness-meditation er en overbygning på åndedrætsmeditation, hvor du mediterer på strømmen af tanker, følelser og andre fænomener i sindet. Mindfulness-meditation er meditation på, hvad der nu end er fra øjeblik til øjeblik.

Kærlig-venlighedsmeditation

Meditation på kærlig-venlig udvikler kontakt med den ubetingede kærlighed, som er den fundamentale etik i al sund spirituel praksis.

Jesus-meditation

Jesus-meditation er baseret på kristen spiritualitet og kan betragtes som en overbygning på eller et supplement til meditation på kærlig-venlighed.

Spisemeditation

Spisemeditation udvikler evnen til mindful spisning og sund nydelse. Det kan foregå på spisning af hvad som helst, f.eks. frugt, chokolade, kage eller et helt måltid. Spisemeditation kan også kaldes æblemeditation, chokolademeditation, kagemeditation, nydelsesmeditation, osv.

Sult- og mæthedsmeditation

Sult- og mæthedsmeditation er meditation på kropsfornemmelserne af fysisk sult og mæthed. Det fremmer forbindelsen mellem hjernen og maven. Meditationen foregår bedst før (sultmeditation) eller efter (mæthedsmeditation) et hovedmåltid.

Deltameditation

Deltameditation er en særlig meditationsteknik udviklet i Delta-programmet på Københavns Universitet med henblik på mindfulness-baseret sund og bæredygtig vaneændring. Meditationen leder til intuitiv indsigt i de ændringer, der er gavnlige for den enkelte nu. Det er også en metode til at bruge sindet til at afprøve og eksperimentere med forskellige mulige livsstilsændringer.

Kropsmeditation

Kropsmeditation udvikler kropsbevidsthed via meditativ scanning af kroppen med fokus på én kropsdel ad gangen fra tå til top.

Krammemeditation

Krammemeditation er meditation med kærlig-venlig fysisk berøring. Når behagelig, langvarig fysisk kontakt bliver koblet på mindfulness-meditation kan det åbne sindet på en anden måde end individuel meditation kan. Det sker bl.a. via hormonet oxytocin og via den direkte oplevelse af forbundethed. Krammemeditation kan også virke som light tantra, hvor den seksuelle energi (jing) frigøres og transformeres til livsenergi (chi) og videre til spiritituel energi (shen), hvorved det bliver lettere at trænge igennem til den åndelige verden.

Potmeditation

Potmeditation er meditation på og efter indtagelse af medicinsk cannabis med henblik på at opnå terapeutisk-spirituelle virkninger. Potmeditation gør brug af den bevidsthedsudvidende virkning af cannabis, ligesom krammemeditation gør brug af den bevidsthedsudvidende virkning af kramning.

SUNDHED ELLER SPIRITUALITET

Når jeg underviser i meditation med et sundhedsmæssigt formål, så foregår det til en fast pris, typisk 700,- kr. pr. time for individuel undervisning. Arrangementer for grupper koster mere (pris aftales fra arrangement til arrangement).

Når undervisningen er med et spirituelt sigte, så kan det også foregå efter det buddhistiske dana-princip, hvor man betaler efter individuelt udbytte og formåen (dvs. frivillig donation).

MEDITATIONSBOOKING

Udfyld denne formular og jeg vil vende tilbage til dig hurtigst muligt med et godt tilbud på en meditationssession skræddersyet til dine ønsker.

Dit navn.
Hvor bor du?
Din email.
Dit tlf.nr.
Vælg en eller flere meditationsformer til din session.
Dit forventede antal deltagere til arrangementet.
Hvor ønsker du, at det skal foregå?
I hvilket tidsrum kan det foregå?