Meditation

Gennem mit samarbejde med bl.a. psykolog og meditationslærer Uffe Damborg samt flere dygtige meditationslærere på Københavns Universitet har jeg fået indgående viden om kunsten at guide meditation. Jeg har også udviklet mine egne meditationer baseret på mine erfaringer og indsigter fra daglig praksis siden 2006.

Meditation er grundtræningen i sundhedsfremme med bevidsthed. Meditation styrker robustheden overfor stress, og det kan bruges til at opnå både selvindsigt og spirituel indsigt. Og så får det simpelthen hjernen til at fungere bedre.

Kontakt mig for at høre nærmere om mulighederne for individer, par og grupper.

Jeg tilbyder guidning i disse forskellige former for meditation:

BASAL MEDITATION

Basal meditation er fundamentet for alle andre meditationer. Basal meditation kan foregå siddende eller liggende. Den består af 3-4 dele: åndedrætsmeditation, kropsmeditation, mindfulness-meditation og kærlig-venlighedsmeditation.

Åndedrætsmeditation

Åndedrætsmeditation er den mest fundamentale form for meditation. Den er grundlaget for alle andre meditationer.

Kropsmeditation

Kropsmeditation udvikler kropsbevidsthed via meditativ scanning af kroppen med fokus på én kropsdel ad gangen fra tå til top. Denne meditation er en valgfri del af den basale meditation. Den kan også praktiseres som en selvstændig meditation.

Mindfulness-meditation

Mindfulness-meditation er en overbygning på åndedrætsmeditation, hvor du mediterer på strømmen af tanker, følelser og andre fænomener i sindet. Mindfulness-meditation er meditation på, hvad der nu end er fra øjeblik til øjeblik.

Kærlig-venlighedsmeditation

Meditation på kærlig-venlig udvikler kontakt med den ubetingede kærlighed, som er den fundamentale etik i al sund spirituel praksis.

MADMEDITATION

Madmeditation er forskellige meditationsteknikker med henblik på at udvikle mindful spisning.

Spisemeditation

Spisemeditation er at spise mad på en meditativ måde med bevidst nærvær med sansningen af maden. Det er den direkte træning af mindful spisning. Det kan foregå med spisning af hvad som helst, men jeg guider især disse fire forskellige typer spisemeditation:

  • Æblemeditation. Æblemeditation er en mini-spisemeditation på spisning af et æble. Hvis man ikke kan tåle æbler, så kan man spise en anden sund snack i stedet for.
  • Måltidsmeditation. Det er meditativ spisning af et helt måltid. Buffet eller fast sammensætning.
  • Nydelsesmeditation. Det er meditativ spisning af en lille mængde udsøgt chokolade eller andet lækkeri med fuld accept af lyst og nydelse.
  • Overspisningsmeditation. Den krævende meditation består i at koble meditativ opmærksomhed på et overspisningsanfald.

Sult- og mæthedsmeditation

Sult- og mæthedsmeditation er meditation på kropsfornemmelserne af fysisk sult og mæthed. Det fremmer forbindelsen mellem hjernen og maven. Meditationen foregår bedst før (sultmeditation) eller efter (mæthedsmeditation) et hovedmåltid. Fremgangsmåden er den samme, uanset om det er sult eller mæthed.

DELTAMEDITATION

Deltameditation er en særlig meditationsteknik udviklet i Delta-programmet på Københavns Universitet med henblik på mindfulness-baseret sund og bæredygtig vaneændring. Meditationen leder til intuitiv indsigt i de ændringer, der er gavnlige for den enkelte nu. Det er også en metode til at bruge sindet til at afprøve og eksperimentere med forskellige mulige livsstilsændringer

JESUS-MEDITATION

Jesus-meditation er baseret på kristen spiritualitet og kan betragtes som en overbygning på eller et supplement til meditation på kærlig-venlighed. Meditationen virker også som en form for åndelig krammemeditation.

KRAMMEMEDITATION

Krammemeditation er meditation med kærlig-venlig fysisk berøring. Når behagelig, langvarig fysisk kontakt bliver koblet på mindfulness-meditation kan det åbne sindet på en anden måde end individuel meditation kan. Det sker bl.a. via hormonet oxytocin og via den direkte oplevelse af forbundethed. Krammemeditation kan også virke som light tantra, hvor den seksuelle energi (jing) frigøres og transformeres til livsenergi (chi) og videre til spiritituel energi (shen), hvorved det bliver lettere at trænge igennem til den åndelige verden. Mere info

PLANTEMEDITATION

Plantemeditation er meditation på indtagelse af plantemateriale (f.eks. cacao) med en intention om at udvide bevidstheden både opad mod det spirituelle, indad mod det intuitive og nedad mod fortrængninger og indsigter fra fortiden, herunder evt. barndomstraumer.

Væk din indre sundhedsguru