Meditation

Per Brændgaard tilbyder guidning i meditation til individer og grupper både online og offline med henblik på spirituel sundhedsfremme.

Gennem individuel guidning er det muligt at tilpasse de generelle teknikker til den enkelte. Gennem individuel samtale om meditation kan meditationen integreres i en almindelig, travl hverdag på en måde, der både er effektiv og realistisk.

Per Brændgaard guider i disse forskellige former for meditation:

  • Åndedrætsmeditation (stressreduktion og koncentrationsudvikling)
  • Mindfulness-meditation (bevidst nærvær fra øjeblik til øjeblik)
  • Meditation på kærlig-venlighed (ubetinget næstekærlighed, selvomsorg)
  • Deltameditation (små skridt-meditation med sundhedsfokus)
  • Spisemeditation (mindful spisning; sult/mæthed, lyst/sansning/nydelse, intuitiv spisning; f.eks. æblemeditation eller chokolademeditation)
  • Krammemeditation (mindful kramning; rent i ånden eller med fysisk berøring)
  • Mindful motion (meditativ, intuitiv bevægelse i frit flow)

Indlæg om meditation

Priser

Mere spiritualitet

Åndeligføde.dk – Den Spirituelle Blog