Meditation

Per Brændgaard underviser enkeltpersoner og grupper i disse forskellige former for meditation med henblik på sundhedsfremme og/eller spirituel udvikling. Kontakt Per for at høre nærmere eller lave en aftale. Priser aftales individuelt.

Åndedrætsmeditation

Åndedrætsmeditation er den mest fundamentale form for meditation. Den er grundlaget for alle andre meditationer.

Mindfulness-meditation

Mindfulness-meditation er en overbygning på åndedrætsmeditation, hvor du mediterer på strømmen af tanker, følelser og andre fænomener i sindet. Mindfulness-meditation er meditation på, hvad der nu end er fra øjeblik til øjeblik.

Kærlig-venlighedsmeditation

Meditation på kærlig-venlig udvikler kontakt med den ubetingede kærlighed, som er den fundamentale etik i al sund spirituel praksis.

Jesus-meditation

Jesus-meditation er baseret på kristen spiritualitet og kan betragtes som en overbygning på eller et supplement til meditation på kærlig-venlighed.

Spisemeditation

Spisemeditation udvikler evnen til mindful spisning og sund nydelse. Det kan foregå på spisning af hvad som helst, f.eks. frugt, chokolade, kage eller et helt måltid. Spisemeditation kan også kaldes æblemeditation, chokolademeditation, kagemeditation, nydelsesmeditation, osv.

Sult- og mæthedsmeditation

Sult- og mæthedsmeditation er meditation på kropsfornemmelserne af fysisk sult og mæthed. Det fremmer forbindelsen mellem hjernen og maven. Meditationen foregår bedst før (sultmeditation) eller efter (mæthedsmeditation) et hovedmåltid.

Deltameditation

Deltameditation er en særlig meditationsteknik udviklet i Delta-programmet på Københavns Universitet med henblik på mindfulness-baseret sund og bæredygtig vaneændring. Meditationen leder til intuitiv indsigt i de ændringer, der er gavnlige for den enkelte nu. Det er også en metode til at bruge sindet til at afprøve og eksperimentere med forskellige mulige livsstilsændringer.

Kropsmeditation

Kropsmeditation udvikler kropsbevidsthed via meditativ scanning af kroppen med fokus på én kropsdel ad gangen fra tå til top.

Krammemeditation

Krammemeditation er meditation med kærlig-venlig fysisk berøring. Når behagelig, langvarig fysisk kontakt bliver koblet på mindfulness-meditation kan det åbne sindet på en anden måde end individuel meditation kan. Det sker bl.a. via hormonet oxytocin og via den direkte oplevelse af forbundethed. Krammemeditation kan også virke som light tantra, hvor den seksuelle energi (jing) frigøres og transformeres til livsenergi (chi) og videre til spiritituel energi (shen), hvorved det bliver lettere at trænge igennem til den åndelige verden.

Potmeditation

Potmeditation er meditation på og efter indtagelse af medicinsk cannabis med henblik på at opnå terapeutisk-spirituelle virkninger. Potmeditation gør brug af den bevidsthedsudvidende virkning af cannabis, ligesom krammemeditation gør brug af den bevidsthedsudvidende virkning af kramning.