Meditation

Peer Brændgaard tilbyder individuel guidning i meditation både online og offline med henblik på spirituel sundhedsfremme.

Gennem individuel guidning er det muligt at tilpasse de generelle teknikker til den enkelte. Gennem individuel samtale om meditation kan meditationen integreres i en almindelig, travl hverdag på en måde, der både er effektiv og realistisk.

Peer Brændgaard tilbyder også meditationsguidning til små og store grupper og forsamlinger.

Brændgaard guider i disse forskellige former for meditation:

  • Åndedrætsmeditation (stressreduktion og koncentrationsudvikling)
  • Mindfulness-meditation (bevidst nærvær fra øjeblik til øjeblik)
  • Meditation på kærlig-venlighed (ubetinget næstekærlighed, selvomsorg)
  • Deltameditation (små skridt-meditation med sundhedsfokus)
  • Spisemeditation (mindful spisning; sult/mæthed, lyst/sansning/nydelse, intuitiv spisning; f.eks. æblemeditation eller chokolademeditation)
  • Krammemeditation (mindful kramning; rent i ånden eller med fysisk berøring)
  • Mindful motion (meditativ, intuitiv bevægelse i frit flow)

Økonomi, priser og betaling

Mere spiritualitet

Individuel session-forside

Tilbud-forside