Disclaimer

All information on perBraendgaard.dk is solely for information and education and can in no way take the place of competent, individual treatment. Always follow your doctor’s recommendations.

Ansvarsfraskrivelse: Al information på perBrændgaard.dk er udelukkende til oplysning og undervisning og kan på ingen måde træde i stedet for kompetent, individuel behandling. Følg altid din læges anbefalinger.

Forside

Juridisk information