Rådgivning

Per Brændgaard tilbyder rådgivning til både privatpersoner og organisationer. Altid med fuld fortrolighed, loyalitet og dedikation.


ERNÆRINGSRÅDGIVNING

Ernæring er en jungle, hvor det kan være svært at finde ud af, hvordan forskellige mad- og drikkevarer påvirker sundhed og sygdom. Det skyldes, at optimal ernæring i høj grad er individuelt, så det, der fremmer sundheden for den ene kan måske hæmme sundheden for en anden. Det skyldes også, at alt er relativt og indgår i en sammenhæng, så det er fagligt forkert at sige, at en madvare altid er enten sund eller usund.

Ernæringsrådgivning giver klar besked med fokus på det enkelte menneske og den konkrete sag.


SLANKERÅDGIVNING

Slankekure er en anden jungle, som det kan være svært at finde rundt i. Løsningen er at holde op med at være på kur og løse problemerne på andre måder, der virker bedre, f.eks. ved at fjerne årsagen til overvægten. Det kan også handle om at gå fra slankekur til slankekurs – eller kan handle om simpelthen at lære at acceptere kroppen, som den er – uden hverken kur eller kurs.

Slankerådgivning giver nye forslag til at håndtere de tunge problemer. Altid på klientens præmisser.


SUNDHEDSRÅDGIVNING

Sundhed bliver ofte misforstået og misbrugt både af enkeltpersoner og arbejdspladser. Konsekvensen er, at det, der burde fremme sundheden, ender med at hæmme den, f.eks. ved at medføre sundhedsstress som følge af alt for strenge regler, forbud og påbud om kost og motion.

Sundhedsrådgivning giver klar besked om, hvad sundhed egentlig er og egentlig ikke er, selvom det udgiver sig for det. Rådgivningen spænder fra det overordnede, strategiske niveau til det operationelle, konkrete niveau i hverdagen.


ANTIPROPAGANDARÅDGIVNING

Propaganda er organiseret kommunikation baseret på bedrag. De almindelige nyhedsmedier er fyldt med propaganda hver eneste dag, og det kan være svært at gennemskue, hvad der er hvad. Sundhedsdebatten er i høj grad også påvirket af propaganda.

Antipropagandarådgivning (APR) er en hjælp til personer og virksomheder, der er udsat for propagandaangreb. APR afslører de falske narrativer, så sandheden får plads til at komme ud.


MANDERÅDGIVNING

Feminisme og MeToo-bevægelsen har gjort det svært og farligt at være mand. For første gang i danmarkshistorien kan en kvinde nu få en mand dømt for voldtægt i byretten alene baseret på følelser og historiefortælling. Det er en markør for, at kvinderne generelt har fået magten på det seksuelle område.

Manderådgivning fokuserer på, hvordan man som heteroseksuel mand kan navigere effektivt og sikkert i det feministiske diktatur, som Danmark har udviklet sig til. Det handler først og fremmest om at forebygge og håndtere overgreb fra kvinder. Dernæst handler det også om at udvikle seksuel bevidsthed og sund maskulinitet.


KRAMMERÅDGIVNING

Kram er meget mere end et overfladisk, hurtigt knus. Kramning kan også være en meget behagelig, sundhedsfremmende, spirituel praksis, der skaber nye former for relationer mellem mennesker.

Krammerådgivning fokuserer på at udvikle mindful kramning i eksisterende relationer og udvikle nye krammevenskaber, hvis man slet ikke har nogen at kramme med.


BOOKING

Per Brændgaard modtager klienter på Willemoesgade 31, 4. th., 2100 København Ø efter forudgående aftale. Samtaler kan også foregå over telefonen.

Med mindre andet er aftalt så koster rådgivning 800,- kr. pr. time. Prisen er inkl. moms.

KONTAKT PER og hør nærmere eller book en tid.

Tilbud