Sundhedsliberalt Folkeparti

Sundhedsliberalt Folkeparti er et politisk parti stiftet af Peer Brændgaard.

Sundhedsliberalt Folkeparti har to mærkesager: Frihed i sundhed og politisk oplysning på Den Tredje Vej.

Coronasagen viste med al tydelighed, hvordan misforstået sundhed kan misbruges til at reducere friheden for borgere og virksomheder. Det må aldrig ske igen!

Sundhedsliberalisme handler dog ikke kun om coronapolitik. Sundhedsliberalisme er den politiske ideologi om, at sundhed kun er sundt, hvis det foregår med tiltag, der er baseret på, og som tilstræber at fremme personlig frihed. Ideologien er forankret i den evidensbaserede selvbestemmelsesteori (self-determination theory) indenfor pædagogik og læring.

Sundhedsliberalt Folkepart er modstander af alle former for tvang i sundhed. Det gælder lige fra den lille tvang i f.eks. slankekure og den store tvang i f.eks. den måde, hvorpå danskerne reelt blev påtvunget af regeringen at tage de såkaldte vacciner mod covid-19.

Sundhedsliberalt Folkeparti arbejder for tiden først og fremmest ekstraparlamentarisk med folkeoplysning om aktuelle trusler mod og muligheder for mere frihed i sundhed. Aktiviteterne er finansieret af medlemskaber og donationer.

Folkeoplysningen foregår bl.a. i Den Politiske Blog, på Den Politiske Væg og i politiske webinarer her på perBraendgaard.dk. Partimedlemmer har fuld adgang til arkiverne.

Mere politik

Afgiv vælgererklæring til Sundhedsliberalt Folkeparti.
Sundhed er frihed – og frihed er sundhed.