Sundhedsliberalt Folkeparti

Per Brændgaard har den 28. april 2020 stiftet Sundhedsliberalt Folkeparti som et nyt politisk parti i Danmark.

Partiet er stiftet som reaktion på regeringens håndtering af coronasituationen.

Sundhedsliberalt Folkeparti vil fremme frihed og reducere tvang i sundhed.

Opdateret 25.07.2020.

MÆRKESAGER

  1. CORONA: Corona skal håndteres med forskning og oplysning i stedet for forbud og ordensmagt. Alle corona-hastelove, der reducerer friheden, skal fjernes og erstattes med evidensbaseret oplysning og opfordring.
  2. YTRINGSFRIHED: Der skal være fuld ytringsfrihed om alle emner for alle i samfundet. Alle love og regler der reducerer ytringsfriheden skal fjernes.
  3. ALTERNATIV BEHANDLING: Der skal være fri adgang til at udbyde, modtage og oplyse om alternativ behandling.
  4. SUNDHEDSOPLYSNING: Evidensbaseret, uafhængig folkeoplysning om sundhed skal tildeles flere ressourcer.
  5. PLANTER: Cannabis og psilocybin-svampe skal legaliseres fuldt ud til sundhedsfremmende formål i kombination med øget oplysning.
  6. MÆNDS SUNDHED OG SIKKERHED: Mænds sundhed generelt og retssikkerhed i forbindelse med MeToo-sager specifikt skal fremmes.
  7. BØRNS SEKSUELLE SIKKERHED: Børn skal beskyttes mod omskæring og seksuelt misbrug med særligt fokus på religiøst eller politisk motiveret mishandling.
  8. SANDHEDSJOURNALISTIK: Den nuværende mediestøtte skal erstattes af sandhedsstøtte til uafhængig, sandhedssøgende journalistik om sundhed i bred forstand.
  9. NYE PENGE: Danmark skal arbejde for et nyt lokalt og globalt pengesystem, der er demokratisk styret af folket.
  10. NYT KONGEHUS: Grundloven skal ændres, så Danmark bliver et demokratisk folkestyre. Kongehusets funktion skal ændres til museumsaktivitet.

GIV ET BIDRAG

Sundhedsliberalt Folkeparti på Facebook

Privat profil

Om Per