Sundhedsliberalt Folkeparti

Sundhedsliberalt Folkeparti er et politisk parti med fokus på frihed i sundhed stiftet af Peer Brændgaard.

Coronasagen har vist, at sundhedspolitik kan have indflydelse på stort set alle dele af samfundet.

Sundhedsliberalisme er den politiske ideologi, at sundhed altid kan og bør være baseret på frihed. Tvang – hverken direkte eller indirekte – hører ingen steder hjemme i sundhedspolitik. Ideologien omfatter også, at sundhed kun er sundt, hvis det er baseret på frihed – hvilket videre betyder, at den sundhedspolitik, der reducerer frihed, er en sygdom. Eller som den franske filosof François de La Rochefoucauld (1613-1680) beskrev det:

”At pleje helbredet med en regel, der er for streng, er en opslidende sygdom.”

Sundhed forstås som fysisk, mental og social velvære – og ikke blot fravær af sygdom. Sundhed er at have det så godt som muligt på alle tre planer, vel vidende at alt ikke er muligt for alle altid.

Sundhedsliberalt Folkeparti arbejder for tiden først og fremmest ekstraparlamentarisk med oplysning om aktuelle trusler mod og muligheder for frihed i sundhed. Oplysningen er primært rettet mod folket.

Partiet arbejder endvidere bredt for at fremme frihed, fred, demokrati, folkestyre, sandhed, retfærdighed, medmenneskelighed og rummelighed for forskellighed.

Aktuelle mærkesager for Sundhedsliberalt Folkeparti

Partiet arbejder i skrivende stund (16.02.2023) for disse konkrete mærkesager i prioriteret rækkefølge:

 1. STOP WHO-PANDEMITRAKTATEN!
 2. Stop krigsstøtten til Ukraine og start fredsbevægelsen!
 3. Frigør medicingodkendelsen fra producenternes penge!
 4. Stop mediestøtten til pressen
 5. Balancer perspektiverne i MeToo-sager
 6. Bedre beskyttelse af børn mod voksnes seksualitet
 7. Mere frihedsbaseret behandling af overvægt
 8. Bedre oplysning om sundhedsvirkninger af teknologi
 9. Fuld legalisering af cannabis og psilocybin-svampe
 10. Frigør domstolene fra Justitsministeriet
 11. Folkeafstemning om ny Grundlov med tydeligt demokrati
 12. Etablering af universitetsuddannelse i propagandastudier

Sundhedsliberalt Folkeparti er finansieret af medlemskaber og donationer. Indtægterne går primært til folkeoplysende aktiviteter med fokus på mærkesagerne og den sundhedsliberale ideologi.

Afgiv vælgererklæring til Sundhedsliberalt Folkeparti.
Sundhed er frihed – og frihed er sundhed.

Mere politik

Sundhed per Brændgaard

Politik per Brændgaard