Sundhedsliberalt Folkeparti

Per Brændgaard har den 28. april 2020 stiftet Sundhedsliberalt Folkeparti som et politisk parti i Danmark.

Partiet er stiftet som en modreaktion på den tiltagende corona-fascisme i Danmark.

MÆRKESAGER

 1. Alle corona-hastelove, der begrænser friheden eller fjerner rettigheder for borgere eller virksomheder, skal annulleres øjeblikkeligt.
 2. Det skal gøres strafbart for den udøvende magt i samfundet (herunder regeringen, sundhedsmyndighederne, politiet og militæret) at misbruge sundhed eller sygdomsfrygt (herunder virus) til at reducere friheden eller fjerne rettigheder for borgere.
 3. Det skal være frivilligt, om man vil lade sig selv og sine børn vaccinere eller ej.
 4. Vacciner skal overholde samme krav om dokumentation for effekt, sikkerhed og indhold som andre lægemidler.
 5. Ny strålingsbaseret teknologi (f.eks. 5G) skal være dokumenteret uskadelig, før det rulles ud i samfundet.
 6. Cannabis og psilocybin-svampe skal legaliseres fuldt ud. Det er ikke statens opgave at bestemme, hvilke bevidsthedspåvirkende stoffer borgerne ønsker at indtage.
 7. Det skal fortsat være tilladt at tilbyde alternativ behandling, og de alternative behandlere skal have fuld ytringsfrihed om deres behandlinger.
 8. Producenter og forhandlere af fødevarer og kosttilskud skal have fuld ytringsfrihed om produkternes egenskaber i forhold til sundhed og sygdom.
 9. Det skal gøres strafbart at omskære drenge og piger under 18 år af ikke-medicinske årsager.
 10. Forskning og oplysning i seksuelt misbrug af børn – herunder organiseret politisk pædofili – skal opprioriteres med henblik på at sikre en tryg barndom for alle børn i Danmark.
 11. Der skal etableres en folkestyret instans (uafhængig af politiet) til efterforskning af borgeres mistanker om korruption og magtmisbrug blandt magthavere (herunder politiet).
 12. Straffeloven skal gennemgås og alle paragraffer, der hæmmer ytringsfriheden skal fjernes.
 13. Grundloven skal opdateres, så den afspejler et frit, demokratisk folkestyre uden diktator.

Flere mærkesager kommer snart.

BLIV MEDLEM

GIV ET BIDRAG