Sundhedsliberalt Folkeparti

Sundhedsliberalt Folkeparti er et politisk parti grundlagt af Per Brændgaard i 2016 og stiftet formelt i 2019.

Sundhedsliberalt Folkeparti er et metapolitisk parti, der udfører folkeoplysning om de overordnede magtforhold i samspillet mellem sundhed og frihed i det danske samfund.

Sundhedsliberalt Folkeparti søger indflydelse ved hjælp af saglig oplysning til folket og beslutningstagere om sundhed med frihed. Det strategiske formål med arbejdet er at øge den generelle sundhed og frihed i Danmark ved at øge den generelle viden og bevidsthed om vigtigheden af at øge og bevare både sundhed og frihed. Ved at have befolkningen og de nuværende politiske magthavere som primære målgrupper i stedet for at tilstræbe direkte politisk magt til partiet selv, tilstræbes en større og hurtigere samlet indflydelse om sagen end ved den konventionelle politiske kamp.

Sundhedsliberalt Folkeparti arbejdede i 2021 primært for frihed fra coronatyranni. Herunder frihed fra tvangsvacciner og coronapas med særligt fokus på at hjælpe private borgere samt små og mellemstore private virksomheder. Partiet arbejder også for at fremme personlig frihed på alle andre sundhedsrelaterede områder i Danmark. Det centrale virkemiddel er at oplyse om den propaganda, der truer folkesundheden og folkefriheden via politisk misbrug af sundhed.

Dette arbejde er fortsat i 2022 med øget fokus på folkeoplysning. Sundhedsliberalt Folkeparti er i den forbindelse med til at finansiere Frihedspressen, Propagandabloggen, Den Politiske Blog, Den Komiske Blog og offentlige taler.


Mere politik

Mere sundhed