Sundhedsliberalt Folkeparti

Per Brændgaard har været politisk aktiv siden 2016, selvom interessen for de politiske aspekter i ernæring og sundhed startede mange år før.

Læs FRIHEDENS PRIS – Er du så fri, som du tror? for mere information om Per Brændgaards personlige vækkelsesproces.

Han har stiftet sit eget parti, Sundhedsliberalt Folkeparti, ligesom han samarbejder med Frihedslisten. Han er desuden medstifter af Forfatningspartiet.

Sundhedsliberalt Folkeparti er stiftet som respons på regeringens håndtering af coronasituationen. Sundhedsliberalt Folkeparti har frihed i sundhed som mærkesag nr. 1. Partiet arbejder ekstraparlamentarisk med folkeoplysning med fokus på de områder, hvor folkefriheden er truet af politisk misbrug af sundhed.

Hvis du ønsker at støtte Per Brændgaards politiske arbejde for ægte sundhed og personlig frihed i Danmark, så støt Sundhedsliberalt Folkeparti.


Politik

Sundhed med frihed