Sundhedsliberalt Folkeparti

Sundhedsliberalt Folkeparti er et nyt politisk parti i Danmark stiftet af Per Brændgaard i 2020 i forlængelse af hans virke som politisk parti siden 2016.

Sundhedsliberalt Folkeparti er stiftet som respons på regeringens sundhedsfascistiske håndtering af coronasituationen.

Partiet arbejder primært med folkeoplysning om sundhedsliberale emner – med fokus på folket og sagen og ikke partiet og magten. Partiet deler f.eks. med glæde stemmer til folketingsvalg m.v. til andre politiske partier, der støtter den sundhedsliberale sag.

Sundhedsliberalisme er modsætningen og modgiften til sundhedsfascisme. I en tid med tiltagende sundhedsfascisme, så er det nødvendigt for folkesundheden, -friheden og -økonomien med et politisk parti dedikeret til sundhedsliberal folkeoplysning.

Mere politik