Lystro

Lystro er en eklektisk, spirituelt retning udviklet af Peer Brændgaard som følge af omfattende spirituelle studier og dyb meditation.

Lystro er at tro på det åndelige Lys og at være tro i tanke, ord og handling overfor den åndelige essens, som ordet ‘Lys’ peger på. Det gør man bl.a. ved at give slip på begæret og være i lyst-ro.

Lystro er inspireret af især Jesus Kristus, Zarathustra, Buddha, tantrisk taoisme og shamanisme.

Jesus Kristus lærte os vigtigheden af at søge sandhed, praktisere næstekærlighed og bruge ordet modigt og fredeligt til at oplyse om uretfærdighed, undertrykkelse, magtmisbrug og bedrag – og derved blive korsfæstet i verden og åndeligt frelst.

Zarathustra lærte os, at der er to åndelige magter i verden: Lyset og Mørket. Det er op til hvert enkelt menneske at vælge Lyset og bekæmpe Mørket ved at praktisere gode tanker, gode ord og gode handlinger.

Både Jesus Kristus og Zarathustra lærte os, at spiritualitet og politik er to sider af samme sag. Det er vores spirituelle pligt at være politisk engageret – for Lyset, imod Mørket.

Buddha lærte os betydningen af individuel meditativ praksis og det etiske og livsstilsmæssige fundament, der er nødvendigt for at kunne leve et liv med ret mindfulness og åndelig koncentration og transcendens. Buddha var i øvrigt Jesus Kristus en rebel i sin samtid og kontekst, idet begge var engagerede fortalere for, at alle mennesker er lige, og ingen er særligt udvalgte.

Tantrisk taoisme lærte os, at den bevidste forening af det feminine og det maskuline i kram og sex transformerer seksuel energi til vital, åndelig energi. Dette er i øvrigt den fælles hemmelighed i de fleste okkulte selskaber. Mindful Kramning er således en central praksis i Lystro. Det tantriske perspektiv understreger i øvrigt også, at det spirituelle og politiske er flettet sammen, præcis som Jesus Kristus gjorde opmærksom på via sit eksempel som rollemodel. Krammet er også en måde at praktisere konkret næstekærlighed i forskellige grader af intimitet.

Shamanisme lærte os, at naturen generelt og i særlig potent grad nogle planter kan bruges til at træde ud af hverdagsbevidstheden og ind i en åndelig bevidsthed, tættere på Lyset, når det foregår med den rette intention i den rette kontekst.

Har du husket?

Meditation & Visualisering

Bliv medlem af Lystro

Spiritualitet


Discover more from perBraendgaard.dk

Subscribe to get the latest posts sent to your email.