Fascist-sagen

Københavns Politi mener, at Per Brændgaard skal betale en bøde for at have kaldt to DSB-kontrollører og tre politibetjente for ‘fascister’ i forbindelse med en episode på Østerport Station, hvor de to DSB-kontrollører på ulovligt grundlag forhindrede Per Brændgaard i at rejse med toget, og de tilkaldte politibetjente tvang ham ligeledes på ulovligt grundlag væk fra stationen.

Per Brændgaard mener, at han for det første skal frikendes for disse anklager og for det andet, at de to DSB-kontrollører og to af betjentene skal dømmes for overtrædelse af Straffelovens §150, der lyder: ”Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.”

Per Brændgaard mener, at han skal frikendes, da ordet ’fascist’ i den konkrete sammenhæng ikke er brugt nedsættende, men som en objektiv beskrivelse af den observerede adfærd. Han gør i den sammenhæng opmærksom på den overførte betydning af ordet ’fascist’ ifølge den officielle ordbog over det danske sprog: ”politiske idéer og handlinger der er stærkt nationalistiske og højreorienterede eller har karakter af autoritær undertrykkelse af anderledes tænkende”. I den aktuelle sag er der tale om ’politiske handlinger’, der ’har karakter af autoritær undertrykkelse af anderledes tænkende’. Per Brændgaard i den sammenhæng ’anderledes tænkende’, da han var fritaget for mundbind, har markante holdninger til hele coronasagen og iført et skilt med teksten ’Mundbind er fascisme’, idet han var på vej til et stiftende politisk møde i Forfatningspartiet. Per Brændgaard henviser i den sammenhæng til den brede definition af ’politik’, som ifølge Gyldendals leksikon Den Store Danske er ”alle forhold og processer, der omhandler udøvelsen af magt, styre og autoritet”, herunder også magtudøvelse hos politiet og DSB.

Per Brændgaard inviterer alle til at deltage i retsmødet, som er offentligt, idet det er vigtigt med vidner, hvis Københavns Byret skulle finde på at begå justitsmord på ham igen, som de gjorde i 2019, hvor de dømte ham skyldig i voldtægt uden beviser. Han blev dog efterfølgende pure frifundet i Østre Landsret i den sag.

Per Brændgaard har denne gang forinden rettet henvendelse til Københavns Byret og ønsket en dommer, der IKKE er medlem af Frimurerlogen, idet dommeren ellers vil være inhabil, idet Per Brændgaard flere gange også har udtalt sig stærkt kritisk om Frimurerlogen.

Retsmødet starter mandag den 16. august kl. 9:30 i Københavns Byret – retssal 81, Hestemøllestræde 6, 1. sal, 1464 København K. Se begivenheden på Facebook

Mere om sagen:


Retssager