Vertikal og horisontal vækkelse

Vertikal (spirituel) vækkelse til sandhed bør ske i kombination med horisonal (politisk) vækkelse til sandhed, da der ellers kan opstå mental blindhed.

Inspireret af ChaosNavigators terminologi om vertikal og horisontal vækkelse har jeg udarbejdet en illustrativ figur og udvidetet modellen med en ekstra dimension.

Den vertikale, dvs. lodrette, vækkelse symboliserer individets spirituelle/åndelige vækkelse, dvs. erkendelse af sin egen åndelig natur, essens og potentiale.

Den horisontale, dvs. vandrette, vækkelse symboliserer individets bevidsthed om de politiske magtstrukturer, -systemer og -mekanismer i den verdslige verden.

Mange spirituelt vågne mennesker mangler politisk vækkelse, hvorved de bl.a. bliver blinde for det åndelige mørke, der opererer som falsk lys via de politiske magtsystemer.

Mange politisk vågne mennesker mangler spirituel vækkelse, hvorved de bl.a. risikerer at tage den politiske kamp samt både interne og eksterne konflikter alt for personligt. Det fører til stress og selvdestruktivitet.

‘Vækkelse’ til sandhed eller illusion

Jeg har udvidet modellen med en vækkelsesskala fra illusion til sandhed. Enhver virkelig vækkelse går fra illusion til sandhed, men at man oplever sig som “vågen” er ikke i sig selv et bevis på, at man har opdaget ‘sandheden’. Det gælder, uanset om oplever sig som politisk eller spirituelt vågen. Både den politiske og den åndelige verden er fuld af illusioner og faldgruber, så man bør altid være på vagt overfor falsk vækkelse. Det er den ‘vækkelse’, der udgiver sig for at være en større sandhed, men som i virkeligheden er en dybere illusion. Der er for eksempel mange, der føler sig “vækket” til “sandheden” om at, Jorden er flad. Det er et eksempel på falsk vækkelse.

Målet for hvert individs udvikling er at opnå en så stor erkendelse af både den spirituelle og den politiske sandhed som muligt – velvidende at fuld erkendelse næppe er muligt. Men det er altid muligt at tage et lille skridt mere i retning af mere sandhed. Derfor er ydmyghed og åbenhed for nye beviser, argumenter og indsigter en vigtig dyd på vækkelsens vej. Det er også derfor, at ytringsfrihed er vigtigt, og at folket har let adgang til offentlige debatter med reel uenighed om væsentlige emner.

Koncepter & Teorier


Discover more from perBraendgaard.dk

Subscribe to get the latest posts sent to your email.