Den Tredje Vej

Den Tredje Vej er sandhedens smalle sti, der forholder sig kritisk til både hovedstrømmen og den alternative strøm.

Hovedstrømmen er de nyheder, fortællinger og informationer, der i Danmark bliver formidlet af de regeringsstøttede medier (hovedstrømspressen) og de eksperter, der bliver tildelt taletid der.

Den alternative strøm var før i tiden primært indenfor sundhed, men der er nu også en alternativ strøm indenfor nyheder, narrativer og oplysninger af mere samfundsmæssig eller politisk karakter. Den alternative strøm har sine egne eksperter.

Problemet ved hovedstrømmen er, at den er påvirket af propaganda fra meget pengestærke interessenter. Propaganda skal her forstås som organiseret, overtalende kommunikation. Konsekvensen er ensretning af opfattelser, mens dissens (uenighed) bliver udelukket fra den offentlige debat og kollektive meningsdannelse.

Problemet ved den alternative strøm er, at den ligesom hovedstrømmen er drevet af gruppetænkning, gruppepres, masseformation og ensretning af holdninger. Den stærkeste strøm i den alternative strøm er samtidig skabt og drevet af de samme pengekræfter, der driver de store, magtbærende narrativer i hovedstrømmen, hvilket skaber en absurd situation hvor to sæt af løgnehistorier skændes om sandheden.

Konsekvensen er også, at sandhedens sti bliver mere og mere smal og vanskelig at vandre ad, da den tredje vej bliver presset fra to sider af både hovedstrømmen og den alternative strøm.

Brændgaards tilgang til Den Tredje Vej er en helhedsorienteret, evidensbaseret tilgang til sundhed og journalistik. Det er en system- og magtkritisk tilgang, der forholder sig kritisk til narrativerne i begge de to store strømme. Målet er at komme så tæt som muligt på den fulde erkendelse af sandheden om sundhed og samfund. Den fulde erkendelse er måske umulig at opnå, men man kan arbejde med en klar intention om at søge sandheden og ikke bare de gode historier, der sælger klik eller som bekræfter de grundopfattelser, man af andre årsager har eller føler sig nødt til at have for at bevare sin trygge plads i systemet.

Hovedproblemet i hovedstrømmen er som før nævnt propaganda. Hovedproblemet i den alternative strøm er konspirationsteorier, der mangler reel dokumentation. Propaganda og konspirationsteorier i hovedstrømmen og den alternative strøm er to sider af det samme grundproblem, der kan løses ved at genlære klassiske dyder om fri, kritisk tænkning.

Den Gyldne Middelvej

Den Tredje Vej er en samfundsfaglig overbygning på Den Gyldne Middelvej, der ligger til grund for Brændgaards tilgang til sundhed.

Den Gyldne Middelvej blev oprindeligt formuleret af Buddha som middelvejen mellem overflod og askese med henblik på spirituel udvikling.

Brændgaards er mest kendt for sit arbejde med at udfordre den herskende tilgang til behandlingen af overvægt. Den herskende behandling er baseret på en eller anden form for kur, hvor et ydre program fra den ene dag til den anden overtager den totale kontrol af et menneskes indtag af mad og drikke og ofte også motion og andre aspekter af livsstilen. Den falske dikotomi i det herskende system er, at en eller anden form for rigid slankekur (askese) er det eneste alternativ til at lade stå til (overflod).

Små Skridt-metoden er Den Gyldne Middelvej mellem slankekurens lidelsesfulde askese og lidelsen ved fortsat vægtøgning. Det er en vej ud af begge problemer samtidig. Små Skridt er ligesom Mindful Spisning ikke en ny slankekur; det er en slankekurs baseret på menneskelige værdier om frihed og mangfoldighed.

Mere:

Book et foredrag om Den Tredje Vej

Deltag i Studiegruppen Den Tredje Vej

Koncepter

Coverfoto: Unsplash.com (Einar Storsul)


Discover more from perBraendgaard.dk

Subscribe to get the latest posts sent to your email.