Offermagt

Offermagt er en magtteori udviklet af cand.scient. Peer Brændgaard, der beskriver den måske mest dominerende magtdynamik i moderne politik.

Formålet med denne kortfattede formulering af teorien om offermagt er at gøre det lettere for folk at gennemskue, når de bliver udsat for falsk, forvrænget og forstærket offermagt.

Det er naturligt for mennesker, der ikke er psykopater, at have medfølelse for ofre og at beskytte ofre mod trusler og skade. Magtmennesker, der er psykopater, kan derimod misbruge denne menneskelige tilbøjelighed til at opnå magt over folket på et falsk grundlag. Teorien om offermagt beskriver, hvordan dette magtmisbrug kan foregå, og hvorfor ikke-psykopater har svært ved at gennemskue det.

Offermagt er kort sagt den magt, der ligger i at være offer. Eller mere præcist: Offermagt er den magt, der ligger i at blive opfattet som offer. Det afgørende er selve perceptionen (opfattelsen) af offerstatus. I nogle tilfælde er denne perception i overensstemmelse med virkeligheden. I andre tilfælde er den ikke.

Offeret kan være alt fra en enkelt person over en særlig befolkningsgruppe til hele verdens befolkning.

Offermagten bliver udøvet over for enhver, der opfatter nogen som offer i form af øget tilbøjelighed til at acceptere tiltag, der giver beskyttelse, sikkerhed og retfærdighed for offeret, også selvom det omfatter, at andre hensyn bliver tilsidesat.

I nogle tilfælde bliver et påstået offer opfattet som offer uden at være det reelt. Det ses eksempelvis ved falske anklager om voldtægt. I de tilfælde er der tale om falsk offerstatus.

I andre tilfælde er der reelle ofre, men opfattelsen af offerstatus er forvrænget. Det så vi eksempelvis under coronapandemien, hvor mange tilfælde af dødsfald og alvorlig sygdom blev tilskrevet covid-19 og smitte med SARS-CoV-2, selvom den reelle årsag til død eller sygdom var en anden.

Nogle offerstatusser får af en eller anden grund meget og langvarig omtale i de store massemedier, hvorved perceptionen af netop de offerstatusser bliver forstærket.

Jo mere falsk, forvrænget og forstærket en offermagt er, des større er risikoen for, at den tjener politiske formål om at forflytte magt og penge samt ændre samfundet i en særlig retning, som bagmændene vurderer ikke kan opnås via saglig debat. Offermagt er dermed en lyssky magtstrategi.

Eksempler på narrativer i offermagt:

  • CORONA: Det nye coronavirus er meget smitsomt og fører til covid-19, som man kan blive meget syg og dø af. Hele verdens befolkning er potentielle ofre. De nye mRNA-vacciner giver immunitet mod det nye coronavirus og kan derfor beskytte os mod truslen. Da vi opfatter truslen fra coronavirus som stor, kan vi acceptere selv alvorlige bivirkninger og dødsfald som følge af vaccinen.
  • KLIMA: Katastrofale klimaforandringer forårsaget af CO2 truer menneskehedens mulighed for at leve på Jorden. Vi er alle potentielle ofre for Jordens undergang. Vi kan derfor acceptere klimaafgifter, CO2-kvoter og overvågning, da det opfattede alternativ er endnu værre.
  • ISRAEL: Jøderne blev udsat for Holocaust. Derfor har de ret til Israel, så de kan bo i sikkerhed der. Verdenssamfundet kan dermed acceptere, at Israel har ulovlige grænser og udøver undertrykkende apartheid overfor palæstinenserne. Israel blev angrebet af onde Hamas den 7. oktober 2023. Derfor har de ret til selvforsvar, der graver det onde op med rod. Konsekvensen er, at de fleste stiltiende accepterer folkemordet i Gaza.

Risikoen for falsk offermagt kan håndteres ved:

  1. Erkende at offermagt findes både i det små og i det store
  2. Erkende at propaganda og pengemagt også findes
  3. Fremlægge og drøfte rationelle beviser for sandhed og proportionalitet i opfattelsen af offerstatus, herunder den påståede trussel
  4. Fremlægge og drøfte rationelle beviser for risiko for bivirkninger ved offerbeskyttelse, herunder proportionalitet
  5. Ændre samfundets strukturer så det bliver mere vanskeligt at udøve falsk offermagt, herunder løsrive pressen fra statsmagten

Koncepter & Teorier


Discover more from perBraendgaard.dk

Subscribe to get the latest posts sent to your email.