Sundhedsliberalt Folkeparti

Sundhedsliberalt Folkeparti er et nyt politisk parti i Danmark stiftet af Per Brændgaard i 2020 i forlængelse af hans virke som politisk parti siden 2016.

Sundhedsliberalt Folkeparti er stiftet som respons på regeringens håndtering af coronasituationen.

Mærkesag #1: Fri os fra corona-fascismen!

Sundhedsliberalt Folkepartis mærkesag nr. 1 er at bekæmpe de fascistiske samfundsforandringer, som regeringen gennemfører under dække af corona.

Corona-fascismen rammer både frihedselskende borgere samt en lang række små og mellemstore private virksomheder hårdt.

Det vil vi i Sundhedsliberalt Folkeparti ved hjælp af oplysning og aktivisme gøre en aktiv indsats for at modvirke.

Målet er at få Folketinget til at annullere samtlige særlove om corona, herunder regeringens udkast til ny, permanent epidemilov, der er rendyrket sundhedsfascisme.

Mærkesag #2: Frihed i sundhed!

Sundhedsliberalt Folkepartis mærkesag nr. 2 er frihed i sundhed på alle områder. Vi vil i særlig arbejde arbejde for disse sager:

  • Liberalisering af fødevarevirksomheder, kosttilskudsvirksomheder og alternative behandleres lovlige muligheder for at kommunikere om sundhed.
  • Liberalisering af cannabis og psilocybin-svampe.

Flere muligheder:

Mere politik

Oplysning om sundhed, eksistens og politik