Mental sundhed: Tør du åbne dit sind for nye beviser?

Mental sundhed omfatter også evnen og modet til at åbne sindet for nye beviser om gamle emner.

Jeg vil derfor gerne have lov til at invitere dig til en øvelse, der træner din evne til at tænke ud af boksen på en selvstændig og kritisk måde.

Der er f.eks. efterhånden en hel del, der tror, at Jorden i virkeligheden er flad. Hvis du tror, som de fleste jo gør, at jorden er rund, så består øvelsen i at finde en person, der mener, at Jorden er flad og med et åbent sind interviewe ham eller hende om det. Prøv at være nysgerrig på en neutral og ikke-dømmende måde. Prøv at forstå, hvad den anden selv forstår.

Formålet med øvelsen er ikke, at du skal ændre mening om emnet. Formålet er, at du skal øve dig at åbne sindet for muligheden for, at det forholder sig helt anderledes, end du tror samt de argumenter og beviser, der former sådan en holdning.

Hvis du er en af dem, der tror, at Jorden er flad, så består øvelsen i at finde en person, der tror, at Jorden er rund og på en nysgerrig, ikke-dømmende måde interviewe ham eller hende om, hvilke beviser og argumenter der ligger til grund for dén opfattelse af Jordens form.

De fleste i Danmark er efterhånden blevet vaccineret mod covid-19, men der er også nogen, der ikke er, og som tilmed er stærke modstandere af vaccinerne. Hvis du er en af dem, der er blevet vaccineret og tror, at det var det rigtige valg, så består øvelsen i at finde en, der ikke er vaccineret, og som er modstander af vaccinerne og igen nysgerrigt og uden at dømme eller flippe ud på nogen måde, men blot stille og roligt spørge ind til baggrunden for den holdning.

Hvis du derimod er en af dem, der tror, at covid-19-vaccinerne er decideret skadelige, så består øvelsen i at finde en begejstret vaccinetilhænger og interviewe ham eller hende om beviserne og argumenterne for at tage sprøjten.

Samtale fremmer forståelsen.

Lad os slutte med et Søren Kierkegaard-citat på gammel dansk:

“At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer.”

Tilmeld
Besked om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments