Sund med sex

Sundhed har det nu om stunder med at blive reduceret til noget med kost, motion og pligt. Men sundhed er meget, meget mere. Et helhedssyn på sundhed omfatter bl.a. også sex og lyst.

Vidensråd for Forebyggelse foreslår i deres rapport ‘Seksualitet og sundhed’ denne definition på seksuel sundhed: “Seksuel sundhed er en tilstand, hvor et menneske oplever seksualitet som en meningsfuld og berigende del af tilværelsen og under givne livsomstændigheder kan realisere seksuelle lyster og behov, alene eller i ligeværdigt samspil med andre.”

WHO anser seksuel sundhed for at hvile på grundlæggende menneskerettigheder, og seksuel sundhed er noget andet eller mere end fravær af seksuel sygdom.

Forskning har vist, at seksuel sundhed forbedrer håndteringen af andre helbredsproblemer, og seksuel sundhed giver en større samlet oplevelse af velvære i livet.

Sund livsstil såsom kost, motion og vægttab forbedrer den seksuelle ydeevne – det hører vi også tit i medierne – men det er mindre kendt, at sammenhængen også går den anden vej: Når man gør noget målrettet for at forbedre sin seksuelle sundhed, så påvirker det resten af sundheden. Seksuel sundhed er altså ikke blot et passivt resultatet af sund livsstil og viagra. Sex er en vigtig, selvstændig sundhedsfaktor, der skal plejes ligesom f.eks. kosten og motionen. Seksuel sundhed skal tages alvorligt. Det er ikke bare noget, vi skal fnise af eller fortrænge.

Og hvordan forbedrer man så sin seksuelle sundhed? Ja, definitionen indeholder opskriften:

1. Bliv bevidst om dine seksuelle lyster og behov.

2. Realiser dem alene eller i ligeværdige relationer uden udnyttelse eller misbrug af andre mennesker.

Skriv et svar