Kategorier
Brændgaard Bloggen Den Politiske Blog Frihedspressen Pensum Politik (abonnement)

Flere fejl i pengesystemet – men løsningen er enkel

De to største direkte magtfaktorer i det moderne samfund er penge og militær – og sammenhængen mellem de to er blevet alt for tæt.

Jeg har i nogle år nu prøvet at forstå det globale pengesystem, og jeg er ved at kunne pege på nogle vigtige systemfejl, der går ud over os allesammen.

Her er fem fejl i pengesystemet:

Fejl #1 – Penge uden indbygget, fast værdi

De første penge i verdenshistorien var guldmønter. De første pengesedler var beviser på, at man havde guld i banken. I mange år var guld den indbyggede, faste værdi i penge. 1.000 kr. kunne til alle tider omregnes til en fast mængde guld.

Da der kun er en begrænset mængde guld på Jorden, så vil pengemængden være tilsvarende begrænset i det system.

Det fik bankerne så ændret, så der ikke længere er nogen guld-standard. Det betyder, at penge ikke længere har nogen indbygget, fast bytteværdi.

Bankerne fik samtidig lov til at udlåne og skabe flere penge, end de reelt har.

Fejl #2 – Olie og råstoffer er det nye guld

Olie, mineraler og andre råstoffer i Jorden er blevet det nye guld. Tidens penge har kun værdi i det omfang, at de kan bruges til at købe de helt basale råvarer, som det moderne samfund er drevet af, f.eks. olie til benzin, lithium til batterier og silicium til computere.

Derfor er moderne pengepolitik blevet til geopolitik, hvor det handler om at have magten over handlen med Jordens basale ressourcer. Man er nødt til at bestemme over de geografiske områder, hvor olien og mineralerne findes. Hvis man som pengemagthaver mister kontrollen over de områder, så kan ejerne finde på at sælge råvarerne i en anden valuta (f.eks. i guld), og så mister ens penge værdi.

Fejl #3 – Stærk økonomi kræver militær magt

Pengenes værdi kan kun opretholdes ved at invadere, besætte eller på anden vis bruge militær magt til at kontrollere de geografiske områder på vores planet, hvor der findes olie og mineraler.

Fornuftige borgere vil ikke tillade invasion og drab på uskyldige mennesker alene på grund af penge. Derfor er de økonomiske og militære magthavere nødt til at lave propaganda for at få vælgerne med på den næste invasion eller den fortsatte besættelse af et andet land. Det bedst dokumenterede eksempel på dette er invasionen af Irak i 2003.

Krigspropaganda – og den gigantiske mængde løgn og bedrag det er baseret på – er derfor en naturlig følge af det nuværende pengesystem.

Fejl #4 – Bankerne skaber penge via gæld

Når du, en virksomhed eller en stat låner penge af en bank, så skal pengene som bekendt betales tilbage med renter. Disse renter er reelt skabelse af nye penge, som foregår uden mulighed for statslig regulering og kontrol.

At være i gæld til en bank er at være ejet af en bank. Det er træls som enkeltperson, men det bliver for alvor problematisk, når det er hele stater, der på den måde er ejet og kontrolleret af private banker. Bankerne kan bl.a. derved få for stor indflydelse på, hvorvidt en stats militær skal bruges på at bekrige og besætte olieproducerende lande. Krigene kommer derved til at handle alt for meget om at bevare eller udvide bankernes økonomiske magt i verden via kontrol af pengesystemet.

Bankerne har en dobbelt interesse i krig, da det koster mange penge for en stat at føre krig. Staterne bliver derfor nødt til at låne penge af bankerne til dette, hvorved bankerne tjener renter. Ved at finansiere begge sider af en militær konflikt, så har bankerne mulighed for at øge deres samlede udlån til staterne og derigennem blive endnu rigere.

Bankerne har derfor en indbygget interesse i kronisk krig. Det skaber grobund for en særdeles samfundsskadelig alliance mellem bankerne og militærindustrien, der er direkte afhængig af krig for deres salg af våben, ammunition, osv.

Staten Israel er et centralt omdrejningspunkt for denne dynamik, da Israel er strategisk placeret midt i olie- og mineralkilderne i Mellemøsten, og da Israel er skabt på initiativ og med finansiering af den rige bankfamilie Rotschild.

Ved at være allieret med bankerne og militærindustrien (og ved at betegne Israel som den jødiske stat), så slipper Israel for sanktioner på trods af deres ekstremt voldelige og uretfærdige behandling af palæstinenserne. Den militante zionistiske vision om, at Israel skal fylde meget mere end nu, er i perfekt tråd med bankernes og militærindustriens interesser.

Fejl #5 – Mangel på reel nationalbank med rigtige penge

Den sidste fejl er, at det vi kalder Nationalbanken, reelt er en privat bank. Den er ikke ejet af os/staten. I udlandet kalder man denne typer banker for centralbanker, som er en mere præcis betegnelse. Det er centralen for de mange private banker, der koordinerer deres fælles interesser, handel med staten og selve pengeskabelsen. Ved at kalde centralbanken for Nationalbanken, så fastholdes illusionen om, at det er den danske stat og dermed de danske borgere og vælgere, der bestemmer over pengepolitikken, selvom det reelt er helt ude af kontrol.

Gode penge: En simpel løsning på de fem fejl

Løsningen på disse problemer er at nationalisere Nationalbanken, så den bliver 100 % demokratisk ejet af staten/borgerne/os! Dernæst skal vi (Danmark) begynde at lave vores egne penge, som er uafhængig af det voldsbaserede, internationale, dollar-baserede pengesystem. Vi kan lade den være guldbaseret, men det vigtigste er, at den samlede pengemængde er konstant, så værdien bliver stabil. Guld har jo heller ikke nogen reel og universel brugsværdi i sig selv, ud over at være smukt at se på.

Men der er ingen, der rigtigt tør ændre på pengesystemet, da dem der kan, selv er så organisatorisk og personligt afhængige af det nuværende system, så konsekvenserne ved at skifte over til et retfærdigt pengesystem er uoverskuelige. Vi vil derfor desværre nok bare halte videre med krig, løgn og ødelæggelse af Jorden, indtil vi har smadret den fuldstændig. Det ændrer dog ikke ved, at varig fred, retfærdighed og ressource-fornuft i verden kræver en fundamental forandring af det globale pengesystem.


Discover more from pB

Subscribe to get the latest posts to your email.

0 0 stemmer
Brugervurdering
0
Du er hjerteligt velkommen til at kommentere.x
()
x

Discover more from pB

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading