Anmeldelse af corona som terrorangreb

Til Politiets Efterretningstjeneste

Jeg ønsker at anmelde corona som et terrorangreb på friheden for private borgere og virksomheder i Danmark. Terrorangrebet startede i Wuhan i Kina i slutningen af 2019, og det er stadigvæk i gang, ikke kun i Danmark men over hele verden. Denne anmeldelse drejer sig dog kun om forhold vedrørende Danmark.

#1 Terrorangrebets karakter

Terrorangrebet er baseret på global og irrationel frygt for en ny sygdom – CoVid-19 – og en ny virus – SARS-CoV-2 – og en ny test (PCR-testen for CoVid-19). Frygten er formidlet af danske og internationale myndigheder og medier. Fraværet af åben, faglig debat om sygdommen, årsagen og testen viser, at der er tale om et kontrolleret terrorangreb og ikke en reel ny, farlig virus og sygdom. Ligesom andre terrorangreb virker også corona via frygt for ulykke og død. Terrorangrebet med corona gør brug af ukonventionelle terrorvåben i form af systemkontrol, propaganda og psykologi, som dog ikke desto mindre er våben med terror/frygt som middel for at opnå politiske mål på udemokratisk vis.

#2 De mistænkte gerningspersoner

Jeg mistænker en sammensværgelse mellem Det Kommunistiske Parti i Kina og verdens største multinationale selskaber i World Economic Forum for at stå bag terrorangrebet. De opererer via bl.a. WHO og Bain & Company, hvor også israelske soldater er placeret i ledende positioner. Zionistiske operatører gennemførte i 2018 et forsøg på karaktermord på mig, hvilket jeg også gerne vil tale med jer om. Jeg mistænker endvidere medicinalindustrien, herunder Bill Gates & Co, for at spille en central rolle, dog måske mest som distraktion og syndebuk i det tilfælde, at korthuset skulle begynde at kollapse. De konkrete mistænkte terrorister er lederne af de nævnte organisationer samt de taktiske og operationelle personer. Det omfatter deres afdelinger og operatører i Danmark. Personer som Mette Frederiksen, Magnus Heunicke, Søren Brostrøm og Kåre Mølbak kan både være velvidende operatører i terrorangrebet eller ofre for terrorangrebet på det system, der kontrollerer dem. Jeres efterforskning bør derfor være åben for både et gerningsperson- og et offerperspektiv, som i praksis kan være to sider af samme sag, f.eks. hvis nogle af de centrale gerningspersoner er udsat for afpresning.

#3 Motiv

Terrorangrebets motiv er beskrevet ganske tydeligt i manifestet på World Economic Forums hjemmeside. Formålet er at realisere Den Fjerde Industrielle Revolution og Den Store Nulstilling. Kina har allerede vundet på angrebet, da det er den eneste store økonomi, der har vist fremgang i 2020. Manifestet er at sammenligne med andre manifester fra terrorister som f.eks. Anders Breivik og Brenton Tarrant.

#4 Konsekvenser

Terrorangrebets aktuelle konsekvenser er, at alle borgere i Danmark har fået frataget væsentlige dele af deres basale frihedsrettigheder, og der er flere frihedsangreb på vej, jv. bl.a. regeringens udkast til permanent epidemilov. Samtidig har de fleste private virksomheder fået frataget muligheden for at drive virksomhed på et frit marked. Regeringen har brudt Grundloven og andre love i deres udførelse af terrorangrebet på Danmark.

#5 Efterforskning

Efterforskningen af disse mistanker kan foretages ved at arbejde trinvist tilbage i systemet fra de mest synlige terrorbeslutningstagere i Danmark.


Kopi af denne anmeldelse er sendt til Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne / Folketinget.

Anmeldelsen er desuden helt offentliggjort.

4.6 17 votes
Article Rating
Tilmeld
Besked om
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments