Hvor mange kærester kan man få godkendt af corona-politiet?

Coronareglerne blander sig nu også i vores kærlighedsliv.

Magnus Heunicke har udsendt en ny bekendtgørelse, der træder i kraft i dag.

Det er BEK nr 42 af 15/01/2021: Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

Bekendtgørelsen omfatter et forbud mod forsamlinger med flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig. Forsamlingsforbuddet gælder dog stadigvæk ikke i private boliger, så der kan vi fortsat forsamles, lige så mange vi vil, jv. § 1 stk. 4.

Man kan ligeledes samles frit i det offentlige rum, hvis man er hinandens ‘nærmeste pårørende’, jv. § 3 stk. 1. Det omfatter bl.a. en persons ‘faste partner’. Det er her diskriminerende eller i hvert fald uklart for polyamorøse, at ‘partner’ står anført i ental. Hvis man nu f.eks. har 5 kærester, må man så mødes med dem i det offentlige rum og f.eks. kramme sammen alle sammen samtidig, da det jo så giver en forsamling på 6 personer i alt? Det fremgår heller ikke, hvilken myndighed man skal gå til, hvis man vil have godkendt en person som både ‘partner’ og ‘fast’.

Det fascistiske aspekt kommer for alvor til udtryk i bekendtgørelsens § 5, der lyder:

§ 5. Politiet har uden retskendelse adgang til lokaler og lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af forbuddet i § 1, stk. 1-3 og § 2, stk. 1 og 2.
Stk. 2. Politiet kan anvende den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed for at sikre, at forbuddet i § 1, stk. 1-3 og § 2, stk. 1 og 2, overholdes, og at påbud efter § 3 efterkommes.

Det betyder efter min vurdering i praksis, at det eneste sted, vi kan samles og være i fred for coronapolitiet, er i private boliger. Selvom bekendtgørelsen ikke omfatter ‘forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed’ (jv. § 14 stk. 2), så kan politiet formentlig stadigvæk med § 5 tiltvinge sig adgang til restaurantlokale eller lignende, hvor det politiske møde afholdes, for at kontrollere, at det er et meningsdannende arrangement, hvorved politiet indirekte også får adgang til at overvåge og påvirke selve dannelsen af meninger, hvilket ikke kan være i overensstemmelse med hensigten i den politiske forsamlingsfrihed i Grundloven. Det efterlader private boliger, hvor selv en nyuddannet politibetjent ikke kan være i tvivl om, at det er en privat bolig, som de eneste fristeder for forsamlinger. På den anden side så giver bekendtgørelsen lov til denne type arrangementer også på cafeer m.v., men man skal så som cafeejer, arrangør, m.v. være parat til besøg fra ordensmagten. Det fremgår ikke, hvilken dokumentation, man skal fremlægge for, at en forsamling er meningsdannende, eller hvordan politiet helt konkret har tænkt sig at kontrollere om et offentligt arrangement lever op til det formål, der giver frihed for forsamlingsforbuddet.

5 1 vote
Article Rating
Tilmeld
Besked om
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments