Vi kan fyre Mette Frederiksen og Dronning Margrethe

Folket vil tage magten tilbage nu! Vi vil smadre det korrupte system – på en fredelig, lovlig, ikke-voldelig måde.

I følge § 8 i Grundloven er også Kongen forpligtet til at overholde Grundloven. Ellers er Kongens deltagelse i regeringen ugyldig. I følge § 13 er Kongen ganske vist ansvarsfri og fredhellig, men gyldigheden af Kongens magtudøvelse er der kun så længe, at Kongen overholder Grundloven.

Kongens ansvar er i § 14 flyttet til statsministeren og de øvrige ministre, som med § 16 kan tiltales for embedsmisbrug, herunder grundlovsbrud, i rigsretten. Kongen fører forsædet i Statsrådet, hvor alle love forhandles mellem Kongen og ministrene, jv. § 17. Med § 24 kan Kongen f.eks. benåde en statsminister for at have brudt Grundloven, hvorved Kongen dog selv gør sig skyldig i at bryde Grundloven, så kongemagten ikke længere er gyldig. Hvis en statsminister lyver for Folketinget, så kan det opfattes som højforræderi jv. § 34 om at antaste Folketingets frihed.

§ 71 stk. 1 forbyder politiet og anklagemyndigheden at fængsle personer på grund af politiske eller religiøse overbevisninger. § 72 nævner specifikt, at boligen er ukrænkelig, herunder husundersøgelse, beslaglæggelser og undersøgelser af kommunikation. Vores ytringsfrihed er sikret af § 77, foreningsfriheden af § 78, forsamlingsfriheden af § 79 og erhvervsfriheden af § 74.

Disse paragraffer er relevante for de igangværende og kommende civile søgsmål mod magthaverne i Danmark, herunder politi, ministre og Kongen, for brud på Grundloven. Hvis der kan dokumenteres en lang række af systematiske, alvorlige grundlovsbrud, så bør det tale for, at hele den udøvende magt – herunder både Kongen, regeringen og politiet – nedlægges af folket i sin nuværende form og der indføres en ny forfatning baseret på folkestyre.

Hele coronasagen er en lang række af grundlovsbrud.

Jeg er selv nu også så træt af, at jeg endnu ikke har fået min iPhone og iPad retur fra politiet efter deres politisk motiverede beslaglæggelse. Efter at jeg nu igen har nærlæst Grundloven, så vil jeg gå til min advokat og bede hende om at gøre politiet opmærksom på deres magtmisbrug. Alternativt vil jeg starte en civil retssag mod politiet og Københavns Byret (de konfiskerede mit udstyr med en dommerkendelse) for overtrædelse af Grundlovens §§ 71, 72, 74 og 77.

Sagen er den, at jeg har fået konfiskeret mit udstyr for at udføre undersøgende, journalistisk virksomhed, der har sat spotlight på global politisk kriminalitet. Den særdeles langvarige konfiskation har forhindret mig i at udføre mit erhverv. Det betyder, at jeg ikke blot skal frifindes for mistanker; jeg skal også have erstatning, ligesom min sag skal indgå i den samlede sum af sager, der taler for behovet for en ny forfatning, ligesom de kriminelle i det nuværende system naturligvis skal efterforskes og retsforfølges. Det omfatter også kriminelle, der kalder sig politibetjente, jurister i anklagemyndigheden, byretsdommere, ministre eller kongelige.

Sumpen skal drænes, og de skyldige skal have den straf, som de har fortjent. Indenfor loven, uden vold.

Frihed for Danmark – Vi har fået nok!

3.7 102 votes
Article Rating
Tilmeld
Besked om
1 Comment
ældste
nyeste flest stemmer
Inline Feedbacks
View all comments
clwnthr.
clwnthr.
søndag, 31 januar 2021, 10:36 10:36

Det her er afgjort opskriften, ja.