Anmeldelse af to DSB-kontrollører og to politibetjente for diskrimination

Dette er et åbent brev i relation til fremsendt anmeldelse til Københavns Politi, Den Uafhængige Politiklagemyndighed og DSB.

Hændelsesforløb

Den 31. januar 2021 kl. ca. 9:30 gik jeg ind på Østerport Station. Først gik jeg ind i 7-Eleven og købte en kop kaffe. Derefter gik jeg ned på perronen for at tage det næste S-tog mod København. Jeg var iført min normale påklædning i denne besættelsestid, som omfatter et skilt med teksten ‘Mundbind er fascisme’ snoet omkring min bæltetaske på maven. Jeg var på vej til et lancerende møde i Folkets Parti, og jeg var allerede for sent på den.

På perronen blev jeg antastet af to DSB-kontrollører: en mand ved navn 964 og en kvinde ved navn 928. De udsatte mig for diskrimination ved at forhindre mig i at gennemføre min rejse, da de mente, at jeg ikke havde en gyldig grund til at bære mundbind (hvilket jeg havde og forklarede dem; jeg får vejrtrækningsbesvær og kvælningsfornemmelser af det), og da de mente, at jeg var i gang med en demonstration, hvilket jeg fortalte dem, at jeg ikke var, men at jeg netop var på vej til et politisk møde, og der var tale om min normale påklædning.

Dokumentation

Overvågningskameraer fra stationen vil yderligere kunne dokumentere, at jeg på ingen måde udførte demonstration på Østerport.

Jeg har dokumenteret overgrebet i denne livevideo på Facebook. Jeg fik desværre ikke noteret navnene på de to betjente, som DSB-kontrollørerne tilkaldte, og som holdte mig tilbage og sigtede mig for at kalde politiet fascister, og som ikke accepterede min gyldige grund (kvælningsfornemmelser og vejrtrækningsbesvær) til ikke at bære mundbind. Men de to betjente kan slås op og identificeres via videoen i ovenstående link. Hvis linket ikke virker, så har jeg også downloadet videodokumentationen af de fascistiske overgreb, som jeg kan fremsende, hvis det ønskes.

Påstand

Det er min påstand, at det er fuldt ud rimeligt at betegne de to DSB-folk og de to politibetjente som fascister i den pågældende situation, da de opførte sig fascistisk overfor mig.

Fascisme er defineret i ordbogen som bl.a. politiske handlinger der har karakter af autoritær undertrykkelse af anderledes tænkende.

Fascist er defineret i ordbogen som en, der er tilhænger af fascisme, dvs. en person der udfører politiske handlinger, der har karakter af autoritær undertrykkelse af anderledes tænkende.

Det er min opfattelse, at både de to DSB-folk og de to politibetjente er fascister, da de opførte sig fascistisk, idet de misbrugte deres autoritet til at undertrykke min ret til ikke at bære mundbind, til at udtrykke mig frit og til at rejse i valgfri påklædning til et lovligt politisk møde.

Det er endvidere min påstand, at jeg blev udsat for diskrimination, da jeg ikke kan tåle at bære mundbind, og at jeg blev forhindret i min grundlovssikrede ytringsfrihed, herunder retten til at bære tøj, der indeholder en tekst.

Jeg forlanger erstatning for disse fascistiske overgreb, og de psykiske traumer som overgrebet har medført for mig og min familie.

Link til dette åbne brev er sendt som anmeldelse og klage til Københavns Politi (kbh@politi.dk), Den Uafhængige Politiklagemyndighed (mail@politiklagemyndigheden.dk) og DSB (kundehenv@dsb.dk) den 1. februar 2021.

Tilmeld
Besked om
guest

5 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
clwnthr.
mandag, 1 februar 2021, 13:19 13:19

Mon de også mener, det ville være gået ind under straffelovens § 121, hvis du havde kaldt dem f.eks. ‘socialister’, Per 😉

At definére nogen som ‘fascist’ kan umuligt være at “overfalde nogen med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale”.

clwnthr.
tirsdag, 2 februar 2021, 9:10 09:10
Reply to  clwnthr.

I øvrigt kan man ikke ud fra kun et nummer identificére, om der rent faktisk er tale om en person i offentlig tjeneste, hvilket § 121 henholder sig til jf. § 119’s: “hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme” Det følger også direkte af “Cirkulære om politiets identifikation”, kapitel 2, § 3 stk. 1 og 2 samt § 4. “§ 3. Politiskiltet består af en legitimations- og sikkerhedsdel, og det skal som hovedregel forevises i sin helhed på opfordring. Stk. 2. Polititjenestemænd og politikadetter… Read more »

clwnthr.
tirsdag, 2 februar 2021, 9:21 09:21
Reply to  clwnthr.

Derudover er retsplejelovens § 750 utrolig vag, da den på ingen måde specificérer “at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet.” For det første er det kun og udelukkende ’til politiet’, hvilket kun og udelukkende kan lade sig gøre, hvis “politiet” identificérer sig via deres politiskilte (samt sikkerhedsdele). For det andet siger retsplejelovens § 750 intet om ‘fulde navn’. For det tredje siger den heller intet om ‘eget navn, – adresse og – fødselsdato’ eller ‘korrekte navn, – adresse og – fødselsdato’, som det f.eks. er direkte tilfældet med “Texas Penal Code § 38.02. Failure to Identify”, for at tage… Read more »

wang
tirsdag, 2 februar 2021, 15:44 15:44

Hej Per Hvad er det der gør, at du sender din klage til DUF/KBH Politi skriftligt? Jeg kan se du oplyser div. Mails…er det din generelle opfattelse, at det er bedst, at sende til disse myndigheder pr. mail vedr. forskelsbehandling og diskriminering fremfor at møde op personligt på politistationen?