Kategorier
Gæstebloggen Public

9/11-tale af Malou Montclaire fra Frihedsbevægelsens Fællesråd

Jeg deltog i lørdags i et særdeles relevant arrangement på Christiansborg Slotsplan i anledning af 20 års jubilæet for terrorangrebet på USA den 11. september 2001.

Demonstrationen var arrangeret af Pernille Grumme, veteranerne og Frihedsbevægelsens Fællesråd.

Jeg bringer herunder med tilladelse Malue Montclaires knivskarpe tale. Jeg forstår godt, hvis Fjenden bruger alle tricks i håndbogen for psykologisk krigsførelse for at lukke munden på Malue. Det var faktisk min tanke allerede første gang, jeg hørte Malue tale offentligt. Jeg tænkte, at hun er for god, hun er for farlig, hun vil blive angrebet.


Talen af Malue Montclaire

Velkommen til demonstration – Fælles Front mod Løgnen – arrangeret af Pernille Grumme, Veteranerne og Frihedsbevægelsens Fællesråd. Jeg hedder Malue Montclairre, og jeg repræsenterer Frihedsbevægelsens Fællesråd.

Der er mange løgne, som vi skal have afsløret. Den seneste er løgnen om corona. Den første af de helt store i nyere tid, er løgnen om 9/11!

Den 11. september for 20 år siden blev verden ramt af en begivenhed, der på afgørende vis ændrede forholdet mellem borger og stat, især i den vestlige verden. De to flys kollision med tvillingetårnene og de 3 tårnes efterfølgende kollaps blev indledningen til løgnens århundrede, startskuddet til masseovervågningen, til privatlivets endeligt og til den langsomme og systematiske afskaffelse af de almindelige forfatningssikrede frihedsrettigheder.

Umiddelbart efter tårnenes kollaps, fulgte der et krav om en omfattende terror-lovgivning, som i løbet af ganske få måneder blev gennemført over hele den vestlige verden. I Danmark blev Terrorpakke 1 fremlagt allerede 3 måneder efter, nemlig i december 2001. Terrorpakke 1 indeholdte over 280 bestemmelser med en lang række meget komplekse ændringer – ændringer som er i strid med nogle af vores helt fundamentale retssikkerhedsprincipper – blandt andet ophævelsen af brevhemmeligheden, som gør det muligt for statsapparatet at læse vores korrespondancer imellem hinanden uden en forudgående dommerkendelse.

Det er også muligt at fører hemmelige retssager, hvor den sagsøgte ikke får bevismaterialet fremlagt, hvor den sagsøgte heller ikke selv kan få lov til at vælge sin egen advokat, og hvor en potentiel dom heller ikke bliver offentliggjort.

Som sagt over 280 bestemmelser med en lang række meget komplekse ændringer, og det er udenfor al tvivl, at indholdet af Terrorpakke 1 var totalt koordineret og dikteret til hele den vestlige verden – man kan endda læse oversættelsesfejlene som er begået i udenrigsministeriet som var modtageren af den dikterede lovgivning. Det var tydeligt for enhver at det var lovgivningsarbejde som havde været under forberedelse længe inden 9/11 !

Som ved andre store lovgivningsændringer indkaldte man også dengang høringssvar fra forskellige udvalgte partere, blandt andet Advokatrådet.
Advokatrådet indsendte et høringssvar på Terrorpakke 1, hvor de lige netop beskrev, hvordan flere punkter var i strid med fundamentale retssikkerhedsprincipper. Blandt andet nævner Advokatrådet nogle bestemte paragraffer i straffeloven som man med terrorpakke 1 ville ændre på den måde, så de kunne bruges med det formål at skræmme befolkningen, idet staten nu fik mulighed for at give livsvarig fængsel – og jeg citerer ”for handlinger som man fra dansk side hidtil har bedømt som udtryk for en persons legitime udøvelse af modstand mod et diktatorisk og undertrykkende styre.”

Trods nogle skarpe høringssvar blev intet komma ændret nogle steder i Terrorpakke 1. Man valgte simpelt hen fra statens side, at tromle lovgivningen igennem som den var blevet fremlagt i december, og Terrorpakke 1 blev vedtaget ½ år senere. Hvordan kan man fra statens side gennemfører så omfattende ændringer i dansk ret uden folkeafstemning? Der er INTET demokrati når vi som danske borgere ikke får mulighed for at afgive vores stemmer på lovgivningsændringer af denne karakter. Gennemførelsen af Terrorpakke 1 var starten på enden på det demokrati som hele det danske retssystem bygger på!

Mindre end 5 år senere, nemlig i maj 2006, fremsatte den daværende justitsminister Lene Espersen, Terrorpakke 2. Den var om muligt endnu mere absurd og frihedskrænkende end den første, og igen uden nogen forudgående debat med danske borgere.

Mordet på Demokratiet er en bog skrevet af Carl Henrik Rørbeck og jeg vil gerne have lov til at citerer fra bogen:

”Langsomt og sikkert har de skiftende politiske magthavere afskaffet og undergravet de bestemmelser, der har sikret os vores rettigheder som borgere og frie mennesker. Et menneskesyn har bredt sig, hvor kun de, der tjener elitens agenda anses for værdige samfundsborgere – syge, ufaglærte, gamle og arbejdsløse betragtes nærmest som affald. Solidariteten, medfølelsen, respekten for andre mennesker og anderledes tænkende, selve civilisationens sammenhængskraft, er forsvundet og skyllet bort, og den stærkestes ret synes at være det nye ideal.

Og hvem er de stærkeste? Det har aldrig været mere tydeligt. Det er bankerne og medicinalindustrien, som nu helt ensidigt og uden mindste modstand i det politiske system dikterer vores levevilkår og tilsyneladende nu også vil overtage selve retten til vores kroppe.
Samtidig med afskaffelsen af frihedsrettighederne har der fundet historisk enorme formueforskydninger sted. Under den såkaldte finanskrise i 2008 mistede Vestens middelkasse 40% af sin fornue, som i stedet dukkede op på de alerrigeste menneskers og koncerners regnskaber.”

Og nu står vi så her, i september 2021, 1 ½ år inde i det seneste problem som eliten har skabt, corona-krisen. Skabt for at fylde os med frygt så vi uden synderlig rationel eller fornuftig tankevirksomhed er bevidste over den reaktion vi kommer med, så magten kan fremkomme med den sidste af de 3 velkendte elementer i krigsteknikken, nemlig løsningen. En løsning i form af injektion af samtlige danske borgere med en eksperimentel væske som kaldes for vaccine – nu nedtonet i sproget til ”et lille stik” så alvoren bliver negligeret. En injektion som vi indirekte bliver lokket til at tage med påskud om at væsken er godkendt, tvunget til at tage for at kunne beholde vores arbejde, vores ret til at færdes i vores samfund og vores børns grundlovssikrede ret til at modtaget undervisning. En løsning i form af isolation, frygt for en dødsensfarlig virus med en række varianter med ukendte faremomenter som får almindeligt sunde og raske mennesker til at tillade at der bliver begået overgreb på dem selv, deres børn og deres gamle med tvangstestning og afspritning og afstand – ingen kys og kram – ingen menneskelig kontakt, ingen almindelig samling af vores medmennesker, men derimod udskamning, udelukkelse og en stadig kraftigere afmontering af det menneskeliv som vi er født med retten til at leve.

Og denne gang er det gået endnu hurtigere end for 20 år siden. Vi forarmes, og vi fratages vores personlige rettigheder. Senest er det retten til at sige vores mening og dele informationer som vi har mistet. Algoritmer på internettet har med mediernes velvillige medvirken, sørget for at løgne spredes hurtigere end sandheder. Vi har i Frihedsbevægelsens Fællesråd ustandseligt påpeget det retsstridige i censuren på de sociale medier. Carl Henrik Rørbeck, hvis bog jeg citerede fra, er bestyrelsesmedlem i Frihedsbevægelsens Fællesråd – Carl Henrik er også en del af vores juridiske Team og vi har netop anlagt den første af flere sager – Vi har sagsøgt Staten, Facebook og Tjekdet.dk for censur!

Hele den kolossale videnskabelige dissens undertrykkes. Og uden ytringsfrihed kan demokratiet under ingen omstændigheder eksistere. Vi har gang på gang under den igangværende krise konstateret, at vores regering og vores myndigheder lyver fuldstændig skamløst for os. Nu vil man også fratage os muligheden for at afsløre løgnene og modsige regeringen ved at censurere os.

Dette har en tidligere statsminister indvarslet: Helle Thorning, som nu er ansat hos Facebook i Danmark, mener ikke, at ytringsfriheden har samme vægt som andre menneskerettigheder og hun har for nyligt udtalt at den ”gælder ikke ubetinget, men skal ses i relation til andre friheder”.

Vi siger: Ytringsfriheden er den første og mest nødvendige af alle rettigheder! Og den, der taler sandhed, og den der vil det gode, har aldrig behov for at censurere andre!

Der har altid knyttet sig et ansvar til ytringsfriheden. Man må ikke beskylde andre for noget, de ikke har gjort, man må ikke true nogen og man må ikke diskriminere nogen på grund af race, tro eller seksuel orientering. Men det er ikke det, det nuværende stormløb på ytringsfriheden handler om. Det handler ganske enkelt om retten til dissens, om retten til at mene noget andet end vores magthavere.
Tusindvis af læger og forskere, der mener noget andet end regeringen, er dagligt udsat for censur og trusler mod deres job og rettigheder. Ubestridelige kendsgerninger – officielle statistiker, anerkendt forskning, ubekvemme officielle dokumenter med mere, bliver bortcensureret fra diverse platforme og dem der poster dem bliver straffet med karantæne, det såkaldte Facebook fængsel – eller de får deres konti slettet. Og medierne er tavse!
Der kan ikke herske den ringeste tvivl om, at dette er ulovligt, at det strider mod de mest basale principper for vores demokrati. Lige nu er dette spørgsmål det allervigtigste, for ytringsfriheden er forudsætningen for, at vi kan afsløre løgnene og videregive vigtige informationer til vores medmennesker.

Et opråb til Danmarks Politi og Forsvar, husk følgende:
Det var Nürnberg domstolens vigtigste fund, at enhver embedsmand – civil som militær –bærer et personligt ansvar for krænkelser af international ret og forbrydelser mod menneskeheden, hvad enten disse foregår under en krig eller i fredstid, og SELV OM sådanne krænkelser er beordret af vedkommendes foresatte og er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning. Politiets og de militære ledere må derfor forvente, at de vil blive draget til ansvar for krænkelser af borgernes umistelige rettigheder, herunder drab, frihedsberøvelse af uskyldige, vold og formuetab.

Hver enkelt soldat og politimand må derfor spørge sig selv, om det kan være i overensstemmelse med hans eller hendes samvittighed, ære og pligt at medvirke til den voldelige undertrykkelse af krænkede borgeres berettigede protester.

Sandheden om 9/11 er en af de sandheder, der konsekvent bliver undertrykt, selvom der i den videnskabelige verden hersker noget nær 100% enighed om, at den officielle historie er løgn. Lad os slå et slag for ytringsfriheden, for sandheden er det eneste værn vi har mod den mur af mørke, der rejser sig foran os – her på dette sted.

Vi har pligt til at prioritere sandhed over løgn, tolerance over forbud, empati over ligegyldighed, næstekærlighed over regler, moral, etik og sund fornuft over de indoktrinerende og propagandistiske tiltag, som eliten foretager sig for at omlægge vores opfattelse af vores medfødte frihedsrettigheder! Vi har pligt, og vi har ansvar. Alle sammen. Og gør vi hvad der skal til, så kan vi bruge hele denne vanvittige tid i menneskets historie, på at indføre et egentligt demokrati. Eliten har brug for os. Vi har ikke brug for eliten! Vi kan selv bygge et nyt samfund og skabe en verden uden løgn og uden foragt for menneskeliv. Og vi er den sidste generation til at gøre det!

Sammen er vi stærkest.

Tak for ordet!

Tilmeld
Besked om
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x