Covid-19 og kunsten at skelne mellem realiteter og propaganda

Sygdom, eller i hvert fald risikoen for sygdom, er en realitet. Det har det været lige siden menneskehedens begyndelse. Covid-19 er ikke den første sygdom, som mennesker kan risikere at blive ramt af.

Positiv PCR-test er ikke en sygdom. Det er, måske, en risikofaktor for sygdom, men selv det ville kræve, at testen er testet meget bedre, end den er. PCR-testen er kun testet lige præcis nok til, at den kan bruges som propagandamiddel til at skabe og fastholde frygt for covid-19-sygdom og -smitte.

Jeg er selv ramt af, hvad jeg formoder er covid-19 nu, og selvom en positiv PCR-test ville kunne give mig nogle måneder i frihed med gyldigt coronapas, så nægter jeg at bøje mig en millimeter for det teknokratiske, bedrageriske tyranni. Jeg insisterer på retten til et så højt niveau af sundhedsfaglig viden uden at bukke under for den kollektive dumhed.

Jeg er derfor ikke og vil aldrig frivilligt lade mig PCR-teste for coronavirus. Jeg vil, måske, godt lade mig teste i en blodprøve for antistoffer mod SARS-CoV-2, da den test i modsætning til PCR-testen giver mening. Den test kan dog ikke bruges til coronapas, hvilket blot er endnu et bevis på, at det intet har at gøre med sundhed, men udelukkende handler om at indføre teknokratisk totalitarisme via frygt for sygdom og smitte.

Forskellen på sygdom og risikofaktor for sygdom er, at sygdom er forbundet med lidelse, hvilket risikofaktor for sygdom ikke er. Lidelse er ikke et enten/eller-fænomen. Der kan f.eks. være meget lidt lidelse, moderat lidelse eller meget svær lidelse. Dette subjektive aspekt af sygdom bør fylde meget mere, end det gør. Det vil give en mere nuanceret forståelse og kommunikation af, hvad der egentlig foregår, uanset hvilken sygdom eller risikofaktor for sygdom vi har med at gøre.

Vi lever nu i en global sundhedskultur, der i stigende grad sætter lighedstegn mellem risikofaktor og sygdom, og som ikke skelner mellem forskellige grader af lidelse ved sygdom. Det er f.eks. absurd, at man kan have covid-19, defineret som positiv PCR-test, helt uden symptomer, dvs. helt uden lidelse. Den oplagte årsag til det er, at covid-19 helt fra starten har været og stadigvæk er drevet af en politisk agenda om magt og om at indføre store samfundsmæssige forandringer, der bliver solgt til befolkningen som nødvendige løsninger på coronasituationen.

Hvis politikerne, pressen og myndighederne begyndte at skelne mellem smitte og sygdom samt forskellige grader af lidelse, så ville frygten i befolkningen falde, hvorved magten og massehypnosen i narrativet ville smuldre. Det sker ikke, da det ville være sket nu, hvis der havde været åbninger i systemet.

Formålet med propagandaen nu er at skabe en falsk følelse af tryghed via vacciner og PCR-test. Det er en global agenda – eller rettere: en global, velorganiseret kriminalitet mod menneskeheden – der efterlader den enkelte nationale beslutningstager med ganske lidt handlerum til at vælge frihed for befolkningen fremfor totalitær tyranni diktereret af den globale, zionistiske finanselite og deres medsammensvorne.

Vacciner og PCR-test placerer covid-19-magten i hænderne hos en kriminel, korporatistisk elite. Global frihed kræver en global vækkelse til, hvad sygdom egentlig er og ikke er, herunder et langt større fokus på den enkeltes subjektivitet, immunforsvar og handlekompetence.

Vi kan hverken som samfund eller som individer undgå at blive udsat for risikofaktorer for sygdom, herunder smitte. Men vi kan gøre meget for at reducere lidelsen ved sygdom, og vi skal gøre det NU, inden det lykkes propagandaen at fuldstændigt eliminere den menneskelige faktor, så vi ender som slaver i medicinalindustriens diktatur.

Tilmeld
Besked om
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Hanne Larsen
Hanne Larsen(@hanne-larsen)
tirsdag, 21 december 2021, 8:31 08:31

Hvor er det godt sagt Per 👌 Det giver mening for mig i min sundhedsfaglige verden – du får sat det politiske perspektiv på mine mangeårige erfaringer, holdninger og viden til og om sundhed og sygdom fysisk, psykisk og spirituelt – så tak for det👍😊 Og tak for dig og for at være på banen igen og fortsat god bedring 🙏 💖
Mange kærlige tanker, knus og kram til dig 😘💜🤗
Hanne