Det frie alternativ: Parallelsamfundet er kuren mod totalitarisme

Det er begrænset, hvad vi får ud af at brokke os over systemet. Folk begynder at vågne, når de er klar til det. Politisk vækkelse er en individuel proces, der ikke bør forhastes, og som ingen kan eller bør presses ud i.

Vi er efterhånden mange, der i hovedtræk har forstået, hvad der foregår i verden, og at den har direkte kurs mod selvdestruktion og digitalt slaveri. Vi kan være uenige om detaljerne, mens vi sådan set er enige om det væsentligste. Jeg foreslår, at vi nu går sammen om for alvor at etablere et parallelsamfund i Danmark baseret på ægte frihed. Den strategi virkede mod kommunismen i Østeuropa, og den kan også virke mod den nye form for totalitarisme.

Fundamentet for et frit parallelsamfund er et nyt pengesystem baseret på reel, stabil værdi. Det nye pengesystem skal kunne bruges internt i parallelsamfundet til bytte af varer og tjenester. Dette under forudsætning af, at det er lovligt med et parallelt pengesystem, da vi ellers hurtigt ryger ud i den første konfrontation med mainstream-samfundet. Det vil i øvrigt være ganske paradoksalt, hvis det i et samfund er lovpligtigt at bruge det middel, der er den fundamentale årsag til samfundets problemer.

Alternativt kan et parallelt samfund også opbygges uden et nyt pengesystem og mere direkte integreret i det etablerede samfund ved at fokusere på opbygning af nye, alternative institutioner. Jeg tænker her bl.a. på nye tilbud om børnepasning, skole, videregående uddannelser, sundhedspleje, fødevareforsyning og hele infrastrukturen. Det er en stor opgave, men hvis vi tager udgangspunkt i de mest velfungerende dele af det etablerede samfund, så er det mere overskueligt end at starte helt forfra på en øde ø. Det kan f.eks. også være frie bydele med frie supermarkeder, frie skoler, osv.

Parallelsamfundet kan på den måde også udvikles som et netværk i det etablerede samfund, der ikke nødvendigvis behøver være særligt fysisk separeret, selvom der uundgåeligt vil være nogle fysiske markører. Den mest oplagte markør nu er, om man er vaccineret mod covid-19 eller ej. Når World Economic Forum er kommet længere i deres plan om udrulning af digital ID for adgang til alt muligt, så giver det sig selv, at der kommer behov for udvikling af frie alternativer til stort set alt. Alt det i det etablerede samfund, som der i fremtiden kræver et vaccinebaseret, digitalt ID for at få adgang til, det vil der være behov for et frit alternativ til. På den måde kan udrulningen af det digitale tyranni samtidig skabe grundlaget for udrulningen af det frie parallelsamfund.

Se også denne inspirerende video fra The Academy of Ideas:

Tilmeld
Besked om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments