Derfor vil jeg ikke gå med mundbind

Jeg opfatter ethvert krav om mundbind som en krænkelse af min religiøse frihed, som er sikret af Grundlovens §§ 68 og 71.

Jeg opfatter mundbind som underkastelse for Satan, så det krænker mit valg af Jesus.

Grundloven § 68: “Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen.”

Grundloven § 71. Stk. 1: “Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.”

Hvis en offentlig ansat prøver at tvinge mig til at bruge mundbind, så vil jeg henvise til Straffelovens § 150: “Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.

Jeg er ganske vist ikke jurist, men jeg har desværre på den hårde måde lært, hvordan den satanistiske magt i Danmark misbruger retten til at anmelde uskyldige sandhedssøgere og frihedskæmpere, og hvordan politiet og retten hjælper dem alt for godt på vej i deres ugerning. Jeg har samtidig gang på gang erfaret, at når en sandhedssøger selv anmelder begrundede mistanker om alvorlige forbrydelser udført af ondskabsfulde snydere, så bliver man fuldstændig ignoreret af politiet. Det er derfor ekstra vigtigt for sandhedssøgere og frihedskæmpere at være opdateret med juraen, da det magtmiddel bliver misbrugt af de ondskabsfulde, forførende instanser, der er ved at overtage magten i Danmark og kvæle vores frihed som mennesker og virksomheder.

CITATER FRA BIBELEN

Lad mig slutte dette indlæg med nogle citater fra den kristne bibel, der underbygger min religiøse overbevisning om, at mundbind er en krænkelse af min religiøse frihed som kristen.

Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt.”
Paulus’ Andet Brev til Thessalonikerne 2:8

Vel ved jeg, brødre, at I har handlet i uvidenhed ligesom jeres ledere; men Gud har på den måde opfyldt det, han forud har forkyndt ved alle profeterne, at hans salvede skulle lide. Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud; så skal de tider komme fra Herren, da vi kan ånde frit, og han skal sende den Salvede, som forud var bestemt for jer, og det er Jesus; han skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud fra fordums tid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund.
Apostlenes Gerninger 3:17-21

Han slår voldsmanden med sin munds stok, og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige.
Esajas’ Bog 11:4

Så længe jeg har livsånde i mig, og Guds ånde er i min næse, skal mine læber aldrig tale uret og min tunge aldrig forkynde falskhed.
Jobs Bog 27:3-4

“Herre, dit navn lever evigt,

Herre, dit ry består i slægt efter slægt.

For Herren vil skaffe sit folk ret,

han forbarmer sig over sine tjenere.

Folkenes gudebilleder er sølv og guld,

menneskehænders værk.

Nok har de mund, men de kan ikke tale,

nok har de øjne, men de kan ikke se,

nok har de ører, men de kan ikke høre,

der er end ikke åndedræt i deres mund.

Sådan bliver også de, der har lavet dem,

alle, der stoler på dem.”

Salmernes Bog 135:13-18

Tilmeld
Besked om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments