Kategorier
FPG Frihedspressen Gratis Indlæg/Post Nyhedsbloggen Public

Israels selvangreb, frihedsbevægelsens død og Milgram-eksperimentet [B.A. #293]

Nye beviser for, at Israel angreb sig selv den 7. oktober. 46 fodboldspillere døde juni-november i år. 6 ud af 10 vil dræbe, hvis en insisterende autoritet beder dem om det.

Annonce:

I følge mediet The Last American Vagabond, der har fingeren på pulsen i Mellemøsten, så er der beviser for, at Israel med vilje dræbte sine egne borgere den 7. oktober samt 53 FN-folk og journalister.

I følge Wyatt på X blev musikfestivalen i Israel, hvor Hamas-angrebet fandt sted den 7. oktober, flyttet til en anden lokation 48 timer før arrangementet. Den nye lokation havde dårlig sikkerhed og var uegnet til et arrangement af den størrelse. Wyatt spørger: Hvorfor vil en hel international musikfestival bliver flyttet med 48 timers varsel til et usikkert sted? Han svarer selv på spørgsmålet: Det var et set-up og en ofring.

Substacken Covid Intel bringer nye tal om fodboldspillere, der er pludseligt døde her efter mRNA-coronavaccinerne. Fodboldspillere kollapser og dør stadigvæk her tre år efter covid-19-vaccineudrulningen. 46 spillere er således døde fra juni til november 2023, beretter Covid Intel.

Unity News Network fortæller, at den coronarelaterede frihedsbevægelse døde den 7. oktober med Hamas-angrebet på Israel. Det splittede frihedsbevægelsen i dem, der støtter Israel og dem, der støtter Palæstina. Forinden var frihedsbevægelsen blevet delt med Ukraine/Rusland-krigen på tilsvarende vis.

Psykologisk forskning i drabelig lydighed overfor autoriteter

Mediet ZeroHedge har bragt en artikel om det klassiske studie af psykolog Stanley Milgram. Studiet blev gennemført i 1963. Milgram estimerede, at kun 20 % af befolkningen besidder den evne til kritisk tænkning, som er nødvendig for at trodse autoriteter, når de tydeligvis tager fejl. Artiklen pointerer, at den andel formentlig er langt lavere i dag end i 1963 som følge af massiv propaganda fra den dybe stat. Artiklen argumenterer for, at hele coronaprojektet var ét stort Milgram-eksperiment.

Milgram-eksperimentet gik ud på, at en skuespiller blev ført ind i et lokale med elektroder tilsluttet hans arm, hvorefter en forsøgsperson sad udenfor og styrede, hvor meget elektrisk chok skuespilleren skulle have. Forsøgspersonen vidste ikke, at det var en skuespiller, men troede at de var blevet tilfældigt udvalgt til enten at være inde i rummet i rollen som elev eller udenfor i rollen som lærer.

Forsøgspersonen, dvs. “læreren”, blev instrueret af en autoritativ forsøgsleder, som også var en skuespiller, i at trykke på knappen og først give let stød. Derefter skulle forsøgspersonen øge strømstyrken gradvist, igen under autoritetens instruktion som f.eks. “the experiment requires you continue, please continue“, mens skuespilleren reagerede med gradvist stigende smerte og ubehag inde i buret.

40 mænd på 20-50 år deltog i studiet ud over de to skuespillere. Forsøgspersonerne modtog 4½ $ blot for at møde op til studiet. Forsøgspersonen troede, at forsøget gik ud på at undersøge, om elektrisk chok som straf for forkerte svar kan fremme indlæringen. Forsøgspersonen blev instrueret i at stille spørgsmål, som skuespilleren inde i buret skulle svare på, og når han svarede forkert, som han gjorde med vilje, skulle forsøgspersonen give et elektrisk chok i stigende styrke. Det var angivet på apparatet, at elektrisk chok over et vist niveau var dødeligt. Hvis “læreren” (forsøgspersonen) nægtede at give yderligere elektrisk chok, blev han roligt og bestemt instrueret af autoriteten om at fortsætte.

Formaninger var i denne rækkefølge (oversat til dansk): 1. “Fortsæt venligst”. 2. “Eksperimentet kræver, at du fortsætter”. 3. “Det er absolut essentielt, at du fortsætter”. 4. “Du har intet andet valg end at fortsætte”. Hvis en af formaningerne ikke virkede, så gik skuespiller-autoriteten udenfor buret videre til den næste og så fremdeles til og med nr. 4.

Resultatet var, at 65 % af forsøgspersonerne fortsætte til den højeste strømstyrke, selvom de var informeret om, at den strømstyrke var dødelig, og de kunne selv se og høre, at forsøgspersonen viste tegn på smerte og død. Milgram udførte 18 variationer af eksperimentet, og de havde alle det samme resultat. Milgram udviklede en model, der beskriver, at mennesker kan være i to forskellige stadier i sociale situationer. Det første er Det Autonome Stadie, hvor individet tager ansvar for resultatet af sine handlinger. Det andet er Det Agentiske Stadie, hvor individet overfører ansvaret for resultatet af sine handlinger til andre og således opererer som agent for andres vilje.

I følge Milgram er der to betingelser, som skal være opfyldt for, at en person går fra det autonome til det agentiske stadie. Den første betingelser er, at personen, der giver ordrerne, skal være opfattet som kvalificeret, dvs. han skal opfattes som en legitim autoritet. Den anden betingelse er, at autoriteten skal være parat til at tage ansvar for, hvad der sker.

Hvad kan vi lære af det? Denne hyppige brist i menneskers psyke kan misbruges til at få almindelige mennesker til at udføre grusomme handlinger. Autoriteter skal være meget bevidste om, hvordan de udøver deres autoritet. De fleste individer har brug for at træne deres evne til selvstændig, kritisk tænkning. Det kunne også tyde på, at de fleste mennesker er ude af kontakt med næstekærlighed som åndelig kvalitet. Den gode nyhed er, at den åndelige evne kan optrænes, f.eks. ved at praktisere buddhistisk metta-meditation.

Kilder, inspiration og flere nyheder: Nyhedsportalen 21. november 2023.

Coverfoto: Unsplash.com (Thomas Kelley)

Annonce:
0 0 votes
Brugervurdering
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x