Kategorier
Indlæg Klassiker Offentlig Sundhed (gratis) Sundhedsbloggen Sundhedspressen

Musik: Den vigtige og undervurderede sundhedsfaktor

Jeg har tidligere afdækket, hvordan kærlig, fysisk berøring (kram) er en effektiv og underbelyst sundhedsfaktor. Jeg har nu kastet mig over musik, som ligeledes er en videnskabelig veldokumenteret sundhedsfaktor, der desværre bliver undertrykt af en sundhedskultur med overdrevet fokus på andre faktorer såsom kost og motion.

Musik har forskellige virkninger, afhængig af om man lytter til musik eller udøver det selv. Det optimale er at integrere begge dele, altså både lytte og udøve, i sin holistisk sunde levevis. Musikterapi består sædvanligvis i udøvelse af musik. Det behøver ikke lyde godt for at virke; det er selve den kreative proces med de musikalske udtryk, der gavner sundheden.

Videnskabelig dokumenteret effekt

Jeg har lavet en søgning i PubMed på søgeordet ‘music’ begrænset til meta-analyser med abstracts. Søgningen gav i alt 368 resultater.

Forskning har således bl.a. vist, at:

 • musikterapi reducerer stress og angst hos kritisk syge patienter, (1)
 • lytning til musik under motion fremmer oplevet nydelse, fysisk præstationsevne og fysiologisk effektivitet, (2)
 • musikterapi reducerer depression og angst samt forbedrer funktionsevnen hos mennesker med depression, (3)
 • musikterapi er en værdifuld og undervurderet non-farmakologisk behandling af forskellige psykiatriske lidelser, (4)
 • musikterapi hjælper børn med autisme, (5)
 • musik reducerer akutte, operationsmæssige og kroniske smerter i medicinske sammenhænge, (6, 8)
 • musikterapi har en moderat til stor stressreducerende effekt, (7)
 • musikterapi reducerer angst, (8, 22)
 • musikskabelse har en gavnlig indvirkning på den kognitive funktion hos ældre med mulig demens eller mild kognitiv nedsættelse, (9)
 • musik modvirker søvnløshed, (10)
 • musikterapi kan modvirke smerte og depression samt forbedre livskvaliteten hos mennesker med fibromyalgi, (11)
 • musik sænker blodtrykket hos mennesker med forhøjet blodtryk, (12)
 • musikalske interventioner forbedrer den sundhedsrelaterede livskvalitet, (13)
 • musikterapi reducerer aggression og øger selvkontrol hos børn og unge, (14)
 • opfordring til mennesker med kroniske helbredsproblemer til selvadministrerede musikinterventioner fremmer det psykologiske velvære, (15)
 • musik til maden øger spisningen, hvilket kan gavne småtspisende (16)
 • musikterapi er effektiv ved både psykotiske og ikke-psykotiske alvorlige mentale lidelser med en dosis/respons-sammenhæng, (17)
 • både aktiv og passiv musikdeltagelse fremmer sundhed og velvære hos personer over 40 år, (18)
 • musikterapi fremmer spirituel velvære hos patienter med fremskreden cancer, (19)
 • lytning til musik fremmer den anaerobe præstationsevne, (20)
 • musikudøvelse kan forbedre hukommelsen, (21)
 • kunstnerisk skaben (musikalsk improvisation, tegning og litterær kreativitet) aktiverer særlige hjerneområder med musikalsk improvisation som unik sammenlignet med det større overlap mellem tegning og litterær kreativitet, (23)
 • at spille et musikinstrument er forbundet med meget lavere risiko for kognitiv nedgang og demens hos ældre mennesker, (24, 25)
 • og at spille et musikinstrument kan fremme den mentale præstationsevne. (26)

Referencer:

 1. Umbrello M, Sorrenti T, Mistraletti G, Formenti P, Chiumello D, Terzoni S. Music therapy reduces stress and anxiety in critically ill patients: a systematic review of randomized clinical trials. Minerva Anestesiol. 2019 Aug;85(8):886-898. doi: 10.23736/S0375-9393.19.13526-2. Epub 2019 Apr 3. PMID: 30947484. LINK
 2. Terry PC, Karageorghis CI, Curran ML, Martin OV, Parsons-Smith RL. Effects of music in exercise and sport: A meta-analytic review. Psychol Bull. 2020 Feb;146(2):91-117. doi: 10.1037/bul0000216. Epub 2019 Dec 5. PMID: 31804098. LINK
 3. Aalbers S, Fusar-Poli L, Freeman RE, Spreen M, Ket JC, Vink AC, Maratos A, Crawford M, Chen XJ, Gold C. Music therapy for depression. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Nov 16;11(11):CD004517. doi: 10.1002/14651858.CD004517.pub3. PMID: 29144545; PMCID: PMC6486188. LINK
 4. Witusik A, Pietras T. Music therapy as a complementary form of therapy for mental disorders. Pol Merkur Lekarski. 2019 Dec 27;47(282):240-243. PMID: 31945027. LINK
 5. Geretsegger M, Elefant C, Mössler KA, Gold C. Music therapy for people with autism spectrum disorder. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jun 17;2014(6):CD004381. doi: 10.1002/14651858.CD004381.pub3. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2022 May 9;5:CD004381. PMID: 24936966; PMCID: PMC6956617. LINK
 6. Lee JH. The Effects of Music on Pain: A Meta-Analysis. J Music Ther. 2016 Winter;53(4):430-477. doi: 10.1093/jmt/thw012. Epub 2016 Oct 19. Erratum in: J Music Ther. 2021 Aug 24;58(3):372. PMID: 27760797. LINK
 7. de Witte M, Pinho ADS, Stams GJ, Moonen X, Bos AER, van Hooren S. Music therapy for stress reduction: a systematic review and meta-analysis. Health Psychol Rev. 2022 Mar;16(1):134-159. doi: 10.1080/17437199.2020.1846580. Epub 2020 Nov 27. PMID: 33176590. LINK
 8. Garza-Villarreal EA, Pando V, Vuust P, Parsons C. Music-Induced Analgesia in Chronic Pain Conditions: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pain Physician. 2017 Nov;20(7):597-610. PMID: 29149141. LINK
 9. Lu G, Jia R, Liang D, Yu J, Wu Z, Chen C. Effects of music therapy on anxiety: A meta-analysis of randomized controlled trials. Psychiatry Res. 2021 Oct;304:114137. doi: 10.1016/j.psychres.2021.114137. Epub 2021 Jul 25. PMID: 34365216. LINK
 10. Jespersen KV, Koenig J, Jennum P, Vuust P. Music for insomnia in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Aug 13;2015(8):CD010459. doi: 10.1002/14651858.CD010459.pub2. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2022 Aug 24;8:CD010459. PMID: 26270746; PMCID: PMC9241357. LINK
 11. Wang M, Yi G, Gao H, Wu B, Zhou Y. Music-based interventions to improve fibromyalgia syndrome: A meta-analysis. Explore (NY). 2020 Nov-Dec;16(6):357-362. doi: 10.1016/j.explore.2020.05.012. Epub 2020 May 25. PMID: 32505520. LINK
 12. do Amaral MA, Neto MG, de Queiroz JG, Martins-Filho PR, Saquetto MB, Oliveira Carvalho V. Effect of music therapy on blood pressure of individuals with hypertension: A systematic review and Meta-analysis. Int J Cardiol. 2016 Jul 1;214:461-4. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.03.197. Epub 2016 Apr 3. PMID: 27096963. LINK
 13. McCrary JM, Altenmüller E, Kretschmer C, Scholz DS. Association of Music Interventions With Health-Related Quality of Life: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2022 Mar 1;5(3):e223236. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.3236. PMID: 35315920; PMCID: PMC8941357. LINK
 14. Ye P, Huang Z, Zhou H, Tang Q. Music-based intervention to reduce aggressive behavior in children and adolescents: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2021 Jan 29;100(4):e23894. doi: 10.1097/MD.0000000000023894. PMID: 33530185; PMCID: PMC7850739. LINK
 15. Pakdeesatitwara N, Clark I, Tamplin J. A mixed-studies systematic review of self-administered music interventions (SAMIs) for psychological wellbeing in people with chronic health conditions: Meta-analysis and narrative summary. Patient Educ Couns. 2024 Jan;118:108006. doi: 10.1016/j.pec.2023.108006. Epub 2023 Oct 10. PMID: 37857192. LINK
 16. Cui T, Xi J, Tang C, Song J, He J, Brytek-Matera A. The Relationship between Music and Food Intake: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2021 Jul 27;13(8):2571. doi: 10.3390/nu13082571. PMID: 34444733; PMCID: PMC8400481. LINK
 17. Gold C, Solli HP, Krüger V, Lie SA. Dose-response relationship in music therapy for people with serious mental disorders: systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Rev. 2009 Apr;29(3):193-207. doi: 10.1016/j.cpr.2009.01.001. Epub 2009 Jan 22. PMID: 19269725. LINK
 18. Viola E, Martorana M, Airoldi C, Meini C, Ceriotti D, De Vito M, De Ambrosi D, Faggiano F. The role of music in promoting health and wellbeing: a systematic review and meta-analysis. Eur J Public Health. 2023 Aug 1;33(4):738-745. doi: 10.1093/eurpub/ckad063. PMID: 37322515; PMCID: PMC10393487. LINK
 19. Huda N, Banda KJ, Liu AI, Huang TW. Effects of Music Therapy on Spiritual Well-Being among Patients with Advanced Cancer in Palliative Care: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Semin Oncol Nurs. 2023 Dec;39(6):151481. doi: 10.1016/j.soncn.2023.151481. Epub 2023 Aug 2. PMID: 37541810. LINK
 20. Castañeda-Babarro A, Marqués-Jiménez D, Calleja-González J, Viribay A, León-Guereño P, Mielgo-Ayuso J. Effect of Listening to Music on Wingate Anaerobic Test Performance. A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jun 24;17(12):4564. doi: 10.3390/ijerph17124564. PMID: 32599941; PMCID: PMC7344562. LINK
 21. Talamini F, Altoè G, Carretti B, Grassi M. Musicians have better memory than nonmusicians: A meta-analysis. PLoS One. 2017 Oct 19;12(10):e0186773. doi: 10.1371/journal.pone.0186773. Erratum in: PLoS One. 2018 Jan 19;13(1):e0191776. PMID: 29049416; PMCID: PMC5648224. LINK
 22. Atchison K, Watt JA, Ewert D, Toohey AM, Ismail Z, Goodarzi Z. Non-pharmacologic and pharmacologic treatments for anxiety in long-term care: a systematic review and meta-analysis. Age Ageing. 2022 Sep 2;51(9):afac195. doi: 10.1093/ageing/afac195. PMID: 36057989. LINK
 23. Chen Q, Beaty RE, Qiu J. Mapping the artistic brain: Common and distinct neural activations associated with musical, drawing, and literary creativity. Hum Brain Mapp. 2020 Aug 15;41(12):3403-3419. doi: 10.1002/hbm.25025. Epub 2020 May 30. PMID: 32472741; PMCID: PMC7375056. LINK
 24. Walsh S, Causer R, Brayne C. Does playing a musical instrument reduce the incidence of cognitive impairment and dementia? A systematic review and meta-analysis. Aging Ment Health. 2021 Apr;25(4):593-601. doi: 10.1080/13607863.2019.1699019. Epub 2019 Dec 9. PMID: 31814445. LINK
 25. Arafa A, Teramoto M, Maeda S, Sakai Y, Nosaka S, Gao Q, Kawachi H, Kashima R, Matsumoto C, Kokubo Y. Playing a musical instrument and the risk of dementia among older adults: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. BMC Neurol. 2022 Oct 27;22(1):395. doi: 10.1186/s12883-022-02902-z. PMID: 36303117; PMCID: PMC9608922. LINK
 26. Román-Caballero R, Arnedo M, Triviño M, Lupiáñez J. Musical practice as an enhancer of cognitive function in healthy aging – A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2018 Nov 27;13(11):e0207957. doi: 10.1371/journal.pone.0207957. PMID: 30481227; PMCID: PMC6258526. LINK

Coverfoto: Unsplash.com (Te NGuyen)


Discover more from perBraendgaard.dk

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

0 0 stemmer
Brugervurdering
Få besked via e-mail
Besked om
guest

2 Kommentarer
nyeste
ældste flest stemmer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
2
0
Du er hjerteligt velkommen til at kommentere.x
()
x

Discover more from perBraendgaard.dk

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading