Kramning som spirituel praksis

Der findes mange slags kram. På det dybeste plan kan man bruge kramning som en spirituel praksis. Hvordan det?

  1. Kramning er et billede på kærlig-venlighed (Buddha) og næstekærlighed (Jesus) — dvs. åndelig kramning af sig selv og af andre; kramning som en måde at være i verden på
  2. Kramning er også et billede på at sanse, mærke og acceptere virkeligheden fuldt ud — dvs. et billede på mindfulness (princip 7 ud af 8 i Buddhas lære)
  3. Fysisk kramning giver direkte indsigt i vores indbyrdes forbundethed, og at det er kærligheden, der binder os sammen (kramning som kropsliggjort metta-meditation)
  4. Kramning giver mulighed for at forene det maskuline og det feminine aspekt i udvikling af spirituel livsenergi (kramning som taoistisk praksis)

Der er flere andre spirituelle aspekter af kramning, men det er fire af de vigtigste.

Krammemeditation som spirituel praksis

Den bedste måde at udvikle spirituel kramning er ved at praktisere krammemeditation. Start med at meditere uden fysisk berøring for at vække krammeånden. Mediter derefter videre med fysisk berøring, hvor sansningen af berøringen er det primære objekt for opmærksomheden fra øjeblik til øjeblik. Vær mindful med alt, der måtte dukke op. Lad berøringen være drevet af kærlig-venlighed, som er den rene kærlighed uden begær og betingelser. Vær bevidst nærværende og eksperimenterende med de subtile dimensioner af berøring, kontakt og energi. Giv slip og tillad dig selv at synke dybt ind i den åndelige forening med din krammemakker.

Kontakt mig, hvis du kunne tænke dig at prøve. Jeg kan guide dig til den vej, der passer bedst til dig. Det kan f.eks. være i min krammeklub eller som individuel krammemeditation med mig eller din krammeven.

Kramning som spirituel praksis

Tilmeld
Besked om