Kategorier
Forside Indlæg Offentlig Skole (gratis) Skolebloggen

HSI #16: Forstå den vigtige adhærens

Adhærens er, hvorvidt et menneske rent faktisk GØR det sundhedsfremmende, som den enkelte ØNSKER at gøre.

Forskning har vist, at forbedring af adhærens har et gigantisk potentiale til at fremme både sundhed, forebyggelse og behandling. Det skyldes, at adhærensen for stort set alt indenfor sundhed er langt under 100 %.

Adhærens er vigtigt ud fra det simple faktum, at en adfærd kun virker, hvis den bliver udført. På samme måde virker en medicin kun, hvis den bliver taget. Og et kosttilskud virker kun, hvis det bliver taget. Det er videre baseret på, at der er forskel på tanker om at gøre noget og så rent faktisk gøre det, man tænker på at gøre. Det er ikke raketvidenskab. En klog mand sagde engang, at små udførte handlinger virker bedre end store planlagte handlinger.

Adhærens er det danske ord for det engelske ‘adherence’, der er et anerkendt begreb indenfor medicinsk videnskab og forskning. Adhærens kan også omtales som ‘efterlevelse’, selvom det ikke er helt præcist. Men det handler om, hvorvidt man efterlever det sunde, som man ønsker at efterleve.

Adhærens (adherence) er relateret til komplians (compliance) med vigtige forskelle. Hvor komplians udtrykker, hvorvidt en patient eller klient gør det, som lægen eller anden anden sundhedsprofessionel fortæller patienten (ordinerer), at hun eller han skal gøre, uden at patienten nødvendigvis er enig eller ønsker det, så udtrykker adhærens hvorvidt en person gør det, som både er sundhedsfremmende, og som patienten rent faktisk ønsker at gøre.

Vi har dermed to mængder af muligheder: En objektiv og en subjektiv. Den objektive mængde omfatter de muligheder, der sagligt, objektivt set fra et ekspert-perspektiv ville kunne forbedre den enkeltes sundhed. Den subjektive mængde er den mængde af muligheder, som den enkelte selv ønsker at realisere, uden at de nødvendigvis er gavnlige for noget.

Adhærens er i modsætning til komplians baseret på dialog og forhandling med henblik på at identificere fællesmængden mellem det objektive og det subjektive formuleret i en konkret beslutning eller plan. Måling af adhærens er måling af, hvorvidt man har efterlevet det konkrete i denne fællesmængde, som man havde besluttet sig for. Resultatet kan være alt fra 0 til 100 % efterlevelse.

Forskning har vist, at selv ved meget simpel adfærd såsom at tage én pille én gang om dagen, så er efterlevelsen ofte langt under 100 %, også selvom man ønsker at tage pillen. Simpelthen fordi man glemmer det.

Hvis man skulle tage en pille en gang om dagen, men man kun har husket at gøre det halvdelen af dagene, så har adhærensen været på 50 %. Adhærensen skal altid måles og vurderes ud over en given, afgrænset tidsperiode.

Ved mere kompleks og krævende adfærd såsom at efterleve en række kostændringer eller følge et motionsprogram er adhærensen ofte endnu lavere. Adhærensen er sædvanligvis højest i starten, hvorefter den aftager gradvist over tid.

Adhærensen kan forbedres via forskellige påmindelsessystemer. Pilleæsker for en uge ad gangen og alarmer med påmindelser på telefonen er eksempler på det. Det vigtigste er at huske at have fokus på selve adhærensen. Mange tror, at deres program, uanset hvad det er for et program, ikke virker, fordi der er noget i vejen med programmet, mens sandheden er, at det simpelthen er fordi, de ikke efterlever programmet fuldt ud.

Hvis man ikke efterlever f.eks. et kost- eller motionsprogram, så kan det skyldes glemsomhed, men det skyldes oftere, at programmet omfatter for store skridt. Det grunder videre i, at der er forskel på, hvad man tror, man kan overkomme, og hvad der så rent faktisk kan lade sig gøre i den virkelige hverdag. Løsningen kan her være at justere programmet til mindre skridt i samme retning. Der skal selvfølgelig stadigvæk være fremdrift, men ved at bryde den store forandring ned i mindre trin så kan man have høj adhærens til hvert trin i stedet for at drukne sig selv på det alt for store mål.

Mere viden:

ØVELSER

  1. Forklar med dine egne ord, hvad adhærens er.
  2. Hvad ønsker du for tiden at gøre for din sundhed helt konkret? Skriv en liste med mindst tre forskellige konkrete ting som f.eks. “Træne i fitnesscenter fire gange om ugen”, “Meditere mindst 20 minutter hver dag” og “Lade være med at spise mellem kl. 20 og næste morgen”.
  3. Hvorvidt har du gjort det, du ønsker at gøre for din sundhed de seneste 14 dage? Vurder for hvert punkt på listen og lav en samlet vurdering.
  4. Hvad havde du lettest ved at huske at gøre?
  5. Hvad havde du sværest ved at huske at gøre?
  6. Hvad kan du ændre for at øge din adhærens de næste 14 dage? Det kan f.eks. være at iværksætte et påmindelsessystem eller ændre formuleringen af den ønskede adfærd. Hvis adhærensen er under 50 %, så overvej at formulere et helt nyt handlemål på det punkt i stedet for at fortsætte med at presse dig selv til at skulle gøre noget, som du dybest set ikke ønsker eller ikke har mulighed for. Husk, at du er dig og at det, der er let for en diætist eller træner, kan være alt for svært for dig. I hvert fald lige for tiden. Tag styringen og bestem selv på din unikke sundhedskurs.
  7. Gentag spørgsmål 1-6 med en anden end dig selv.

Coverfoto: Unsplash.com (Kelly Sikkema)

0 0 stemmer
Brugervurdering
0
Du er hjerteligt velkommen til at kommentere.x
()
x

Discover more from per Brændgaard

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading