Sådan bliver du rig på en dag

Sådan bliver du rig ved hjælp af taoistisk filosofi; brug en dag på at reflektere over disse enkle visdomsord:

“Den, der ved, at han har nok, er rig.”

Citatet er fra Tao Te Ching, som er den mindst 2300 år gamle grundbog i taoisme.

Hvis du finder ud af, at du allerede har nok, så er du rig. Måske finder du ud af, at det du tror, at du også har brug for, og som du derfor begærer, det er faktisk helt unødvendigt. Måske har du ting nok nu. Måske har du faktisk for mange ting, så du ville blive rigere ved at sælge nogle af dine ejendele.

Vi tror i vores materielle kultur, at vi ejer ting. Men på et lidt dybere plan, så er det faktisk tingene, der ejer os. Det er der heldigvis en vej ud af. 🙂

Sådan bliver du rig på en dag

Kramning som spirituel praksis

Der findes mange slags kram. På det dybeste plan kan man bruge kramning som en spirituel praksis. Hvordan det?

  1. Kramning er et billede på kærlig-venlighed (Buddha) og næstekærlighed (Jesus) — dvs. åndelig kramning af sig selv og af andre; kramning som en måde at være i verden på
  2. Kramning er også et billede på at sanse, mærke og acceptere virkeligheden fuldt ud — dvs. et billede på mindfulness (princip 7 ud af 8 i Buddhas lære)
  3. Fysisk kramning giver direkte indsigt i vores indbyrdes forbundethed, og at det er kærligheden, der binder os sammen (kramning som kropsliggjort metta-meditation)
  4. Kramning giver mulighed for at forene det maskuline og det feminine aspekt i udvikling af spirituel livsenergi (kramning som taoistisk praksis)

Der er flere andre spirituelle aspekter af kramning, men det er fire af de vigtigste.

Krammemeditation som spirituel praksis

Den bedste måde at udvikle spirituel kramning er ved at praktisere krammemeditation. Start med at meditere uden fysisk berøring for at vække krammeånden. Mediter derefter videre med fysisk berøring, hvor sansningen af berøringen er det primære objekt for opmærksomheden fra øjeblik til øjeblik. Vær mindful med alt, der måtte dukke op. Lad berøringen være drevet af kærlig-venlighed, som er den rene kærlighed uden begær og betingelser. Vær bevidst nærværende og eksperimenterende med de subtile dimensioner af berøring, kontakt og energi. Giv slip og tillad dig selv at synke dybt ind i den åndelige forening med din krammemakker.

Kontakt mig, hvis du kunne tænke dig at prøve. Jeg kan guide dig til den vej, der passer bedst til dig. Det kan f.eks. være i min krammeklub eller som individuel krammemeditation med mig eller din krammeven.

Kramning som spirituel praksis

Er komælk til kalve? Ja!

Naturens formål med komælk er at være næring for kalve. Det skal man ikke vide særligt meget om biologi for at kunne regne ud. På samme måde er det naturens formål med modermælk at være næring for babyer. Det er sjældent, at dyr dier hos hinanden på tværs af racer, selvom det kan ske.

Betyder det så, at komælk er usundt for mennesker? Ikke nødvendigvis. Det naturlige for mennesker er nok at spise alt muligt, herunder stjæle kalvenes mad, da vi i kraft af vores hjerner er kloge nok til det. Men er vi også kloge nok til at lade være? Det handler primært om etik, og hvorvidt vi vil lade vores madvalg påvirke af etik. Har vi også overskud til at tænke på dyrenes ve og vel? Eller kan vi kun tænke på os selv?

Jeg vælger så vidt muligt plantemælk i stedet for komælk til mig selv, da jeg ønsker at forebygge prostatakræft. For meget komælk kan øge risikoen for den ubehagelige form for mandekræft. Min datter får komælk, da det er sundest for hende, og da hun i øvrigt er allergisk overfor soya.

Hvad vælger du?